20 ส.ส.หญิงเพื่อไทย ขอศาลเมตตาคืนสิทธิประกันตัว คืนความยุติธรรมประชาชน


20 ส.ส.หญิงเพื่อไทย ขอศาลเมตตาคืนสิทธิประกันตัว คืนความยุติธรรมประชาชน

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

30 เม.ย. 2564 19:53 น.

บันทึก
SHARE

Closed in: 45

ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทย 20 คน ออกแถลงการณ์ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา วอนคืนสิทธิประกันตัวนักเคลื่อนไหวทางความคิด คืนความยุติธรรมให้ประชาชน

วันที่ 30 เม.ย. 2564 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หญิงของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งหมด 20 คน ออกแถลงการณ์ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อขอความเป็นธรรมให้นักเคลื่อนไหวทางความคิดได้รับสิทธิประกันตัว โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ทุกฝ่ายได้พยายามต่อสู้และยื่นประกันตัว เพนกวิน-นายพริษฐ์ ชิวารักษ์, รุ้ง-นางสาวปนัสยา สินธิจิรวัฒนกุล, ทนายอานนท์-นายอานนท์ นำภา, ไมค์-ภาณุพงศ์ จาดนอก, แอมมี่ เดอะ บอตทอมบลูส์-นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์, จัสติน-ชูเกียรติ แสงวงค์ และพอร์ท ไฟเย็น-นายปริญญา ชีวินกุลปฐม มาโดยตลอด โดยเฉพาะเพนกวินและรุ้งที่แสดงเจตจำนงอย่างแรงกล้า เรียกร้องอย่างสันติวิธีด้วยการอดอาหารเพื่อขอความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี

ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทย ได้ติดตาม นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ แม่ของเพนกวิน ที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางความคิดทั้งหมดตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะยังไม่มีคำพิพากษาออกมาว่าได้กระทำความผิด จึงควรเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนทุกคนในประเทศนี้สมควรได้รับ

ด้วยจิตวิญญาณของคนเป็นแม่ เราขอแสดงจุดยืนในฐานะแม่คนหนึ่ง ที่รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวอกของคนเป็นแม่ คงไม่มีแม้เพียงวันเดียวที่แม่จะกินอิ่มนอนหลับ ด้วยเพราะรู้ว่าลูกกำลังลำบากทางร่างกาย เพนกวินและรุ้งแสดงจุดยืนอดอาหารอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 40 วันแล้ว วันนี้ร่างกายซูบผอม อ่อนแรง การให้น้ำเกลือและวิตามินก็ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเกินขีดจำกัดที่ร่างกายมนุษย์จะรับได้

เราจึงอยากวิงวอนขอให้ศาลมอบความเมตตากับนักเคลื่อนไหวทางความคิดทุกคนให้ได้รับสิทธิการประกันตัวตามกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึงพันธกรณี ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง (ICCPR) ข้อ 9 วรรคหนึ่ง “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมโดยอำเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”


การได้รับสิทธินี้คือความหวัง และเป็นตัวแทนของความเมตตาที่ผู้เป็นแม่ทุกคนต้องการได้รับจากความยุติธรรม เพราะชีวิตคนไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นใครก็ตามย่อมมีค่ามากที่สุดเสมอในสายตาของผู้เป็นแม่

9 ครั้งที่ต่อสู้
9 ครั้งที่ร้องขอสิทธิประกันตัว
80 วันที่นักเคลื่อนไหวทางความคิดถูกกักขัง
แม้ถูกจองจำทางร่างกาย แต่หาได้ถูกจองจำอุดมการณ์ไม่

ศาลที่เคารพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง พรรคเพื่อไทย ขอแสดงเจตจำนงในการร้องขอความเป็นธรรมให้กับนักเคลื่อนทางความคิดทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. ส.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี เพื่อไทย อุบลราชธานี เขต 3
2. ส.ส.สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 29
3. ส.ส.จิราพร สินธุไพร เพื่อไทย ร้อยเอ็ด เขต 5
4. ส.ส.จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 5
5. ส.ส.ชนก จันทาทอง เพื่อไทย หนองคาย เขต 2
6. ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย เชียงใหม่ เขต 1
7. ส.ส.เทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 8
8. ส.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 18
9. ส.ส.บุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย กาฬสินธุ์ เขต 1
10. ส.ส.ผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย ศรีสะเกษ เขต 8
11. ส.ส.พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย ชัยภูมิ เขต 5
12. ส.ส.มนพร เจริญศรี เพื่อไทย นครพนม เขต 2
13. ส.ส.มุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย ขอนแก่น เขต 4
14. ส.ส.ละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย เชียงราย เขต 7
15. ส.ส.สกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย สกลนคร เขต 5
16. ส.ส.สมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย อำนาจเจริญ เขต 1
17. ส.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย ขอนแก่น เขต 8
18. ส.ส.สิรินทร รามสูต เพื่อไทย น่าน เขต 1
19. ส.ส.อนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย สกลนคร เขต 4
20. ส.ส.อาภรณ์ สาราคำ เพื่อไทย อุดรธานี เขต 4

อ่านเพิ่มเติม…