ไร้จัดเลือกตั้ง อบจ.ล่วงหน้า กกต.ย้ำ ใช้สิทธิ์ออกเสียง 20 ธ.ค. วันเดียว

ไร้จัดเลือกตั้ง อบจ.ล่วงหน้า กกต.ย้ำ ใช้สิทธิ์ออกเสียง 20 ธ.ค. วันเดียว

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
17 พ.ย. 2563 14:09 น.

บันทึก
SHARE


รองโฆษกรัฐบาล เผย กกต. แจ้งไม่มีการจัดเลือกตั้ง อบจ.ล่วงหน้า เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์ 20 ธ.ค. 63 วันเดียวเท่านั้น

วันที่ 17 พ.ย. 2563 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดังนั้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพียงวันเดียวเท่านั้น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน

2. การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย.

อ่านเพิ่มเติม…