โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิด 19-25 ก.พ. หลังผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19


โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิด 19-25 ก.พ. หลังผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

19 ก.พ. 2564 14:10 น.

บันทึก
SHARE

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ. 2564 เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ “โควิด-19”

มีรายงานว่า เว็บไซต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยระบุว่า เนื่องด้วยมีรายงานผู้ปกครองของนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงขอให้ปฏิบัติดังนี้

ข่าวแนะนำ

1. ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนของนักเรียน ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน

2. ให้ข้าราชการ ครู จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอน รวมถึงการโฮมรูมออนไลน์ ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (work from home)


ขอบคุณเว็บไซต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อ่านเพิ่มเติม…