“โพล” ตอกย้ำ กว่า 93% สาเหตุต้องปฏิรูปราชการ คือ “ทุจริต-คอร์รัปชัน”


"โพล" ตอกย้ำ กว่า 93% สาเหตุต้องปฏิรูปราชการ คือ "ทุจริต-คอร์รัปชัน"

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
13 ก.พ. 2564 11:27 น.

บันทึก
SHARE

“ซูเปอร์โพล” ตอกย้ำ สาเหตุต้องปฏิรูปราชการกว่า 93% คือ การทุจริต คอร์รัปชัน ชี้ชัด ผู้นำประเทศ-กลุ่มนักการเมือง เข้าสู่อำนาจ ล้วนตกเป็น “เหยื่อรัฐราชการ” ทำประชาชนผิดหวัง ปฏิรูปราชการไม่เคยประสบความสำเร็จแท้จริง

วันที่ 13 ก.พ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองเป็นเหยื่อรัฐราชการ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,526 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.8 ระบุสาเหตุที่ต้องปฏิรูปราชการ คือ การทุจริต คอร์รัปชัน รองลงมาหรือร้อยละ 93.8 ระบุ การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ร้อยละ 93.4 ระบุ ความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรม ร้อยละ 93.2 ระบุ ไม่ช่วยเหลือ ไม่ดูแลประชาชน ร้อยละ 92.8 ระบุ ปล่อยปละละเลย ไม่ทำหน้าที่ ร้อยละ 92.3 ระบุ ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีวินัย และร้อยละ 91.7 ระบุ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวแนะนำ

ที่น่าพิจารณาคือ อะไรมีผลต่อ การปฏิรูปราชการ มากที่สุด ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 22.3 ระบุ กลไกของสภา ฝ่ายนิติบัญญัติ รองลงมาคือ ร้อยละ 21.5 ระบุ นโยบายของรัฐบาล ร้อยละ 18.2 ระบุ หน่วยงานราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 16.3 ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชน และร้อยละ 15.6 ระบุสื่อมวลชน

ที่น่าสนใจ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ระบุความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม กับ ปัจจัยต่อการปฏิรูปราชการ ร้อยละ 38.0 ระบุ นโยบายรัฐบาลขาดความจริงจัง ต่อเนื่อง รองลงมาคือร้อยละ 36.4 ระบุ กลไกสภา ฝ่ายนิติบัญญัติ ขาดประสิทธิภาพ ร้อยละ 34.3 ระบุ หน่วยงานราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 27.8 ระบุ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมที่แท้จริง และร้อยละ 23.6 ระบุ สื่อมวลชน ไม่เกาะติด

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า “การเมืองเป็นเหยื่อรัฐราชการ” ในหัวข้อผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การเรียกร้องให้ปฏิรูปราชการไม่เคยประสบความสำเร็จแท้จริง ไม่ว่าใครมีอำนาจพิเศษมากเพียงไรก็ไม่เคยปฏิรูปราชการสำเร็จ ตรงกันข้ามเมื่อเข้าสู่อำนาจก็ต้องไปใช้ระบบรัฐราชการทำงานขับเคลื่อนประเทศโดยไปเน้นที่อำนาจรัฐ (State Power) ทั้งๆ ที่ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ต้องเป็น อำนาจแห่งชาติ (National Power) ที่ต้องใช้พลังขับเคลื่อนจากอำนาจภาคประชาสังคม (Non-State Power)

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ทุกภาคส่วนเห็นความเด่นชัดมาตลอดว่า ผู้นำประเทศและกลุ่มนักการเมือง เมื่อเข้าสู่อำนาจ ล้วนตกเป็นเหยื่อรัฐราชการ โดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต่างผิดหวัง เพราะแม้แต่ผู้นำประเทศยังตกเป็นเหยื่อของระบบรัฐราชการในทุกครั้งที่เกิดวิกฤติชาติ ฝ่ายการเมืองจะถูก “ทัวร์ลง” เป็นอันดับแรก ในขณะที่ บรรดาข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่ง สามารถหลบอยู่ในมุมที่ปลอดภัย (Safety Zone) เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไปได้ แม้ห้วงเวลาที่ชาติและประชาชนประสบวิกฤติโควิด-19 วิกฤติเศรษฐกิจ ดังนั้น จะรอช้าไปเพื่ออะไร ถึงปฏิรูปราชการไม่สำเร็จ ล้มเหลวในการปฏิรูปมาตลอด ต้องถาม “เดอะพาวเวอร์” “The Power” ของประเทศดู

อ่านเพิ่มเติม…