โพล ชี้ ยังไม่เห็นนักการเมือง บริสุทธิ์ เหมาะตำแหน่งนายกฯ แทน “บิ๊กตู่”

โพล ชี้ ยังไม่เห็นนักการเมือง บริสุทธิ์ เหมาะตำแหน่งนายกฯ แทน "บิ๊กตู่"

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
5 ธ.ค. 2563 12:45 น.

บันทึก
SHARE


โพล ชี้ กว่า 80% ไม่เห็นนักการเมืองที่บริสุทธิ์ เหมาะสมกับตำแหน่งนายกฯ แทน “บิ๊กตู่” ขณะผลงานที่ ราษฎร พอใจ พล.อ.ประยุทธ์ 86.4% ระบุ การศึกษาของเด็ก-เยาวชน กองทุนเสมอภาคการศึกษา 

วันที่ 5 ธ.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ราษฎร พอใจ ลุงตู่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,191 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

ข่าวแนะนำ


เมื่อถามถึง เรื่องราวต่าง ๆ ที่กลุ่มราษฎร พอใจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำ ต่อไป หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีบ้านพักทหาร พบว่า อันดับแรกที่เป็นส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน กองทุนเสมอภาคการศึกษา รองลงมาคือ ร้อยละ 85.2 ระบุ เรื่อง มลพิษและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคูคลองให้สะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ชุมชน ร้อยละ 84.6 ระบุ เรื่องการค้ามนุษย์ ร้อยละ 83.5 ระบุ เรื่อง ยาเสพติด ร้อยละ 83.4 ระบุ เรื่องเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 83.3 ระบุเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ร้อยละ 83.2 ระบุเรื่อง ปากท้อง เศรษฐกิจ ฐานราก ร้อยละ 82.1 ระบุเรื่อง อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ร้อยละ 78.6 ระบุ เรื่องตอบสนองความต้องการกลุ่มย่อยๆ ในม็อบ เช่น สิทธิของกลุ่ม LGBTQ เด็ก สตรี และคนกลุ่มน้อย ต่างๆ และร้อยละ 76.4 ระบุ เรื่องโควิดระบาดรอบใหม่ ตามลำดับ

ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามความเห็นของ กลุ่มราษฎร ต่อ นักการเมืองที่บริสุทธิ์ เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.1 ระบุ ไม่มี ในขณะที่ ร้อยละ 19.9 ระบุว่า มี เช่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ นายสุทิน คลังแสง เป็นต้น

ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามความต้องการของ กลุ่มราษฎร ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ผู้นำเหล่าทัพ ผู้นำฝ่ายปกครอง ไปกางเต็นท์สนาม บัญชาการ ซ่อมแซมฟื้นฟูเยียวยา ความทุกข์ยาก เดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ที่เสียหายให้กลับสู่ปกติสุขโดยเร็วที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.5 ต้องการ ในขณะที่ เพียงร้อยละ 5.5 ไม่ต้องการ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มราษฎรที่นายกรัฐมนตรี ต้องถือธงนำในการจัดการประเทศในมิติทางสังคมเพื่อฟื้นฟูเยียวยาตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของกลุ่มราษฎรควบคู่ไปกับมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจอย่างรวดเร็วฉับไวด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์จิต พิชิตใจ ตอบสนองที่เป็นรูปธรรมกุมหัวใจ ทุกกลุ่มเป้าหมายมากกว่าใช้วาทกรรมทางการเมืองที่กลุ่มราษฎรจับต้องไม่ได้ จึงเสนอให้นับจากวันนี้ไป เรื่องราวของกลุ่มราษฎรในมิติทางสังคม เช่น การปฏิรูปศึกษา กองทุนเสมอภาคการศึกษา ยาเสพติด ค้ามนุษย์ มลพิษและสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขของประชาชนน่าจะโดดเด่นขึ้นด้วยพลังสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายกลุ่มพลเมือง (Civil Society) ผ่านกลไกจิตอาสาทั้ง 77 จังหวัด ของประเทศ ผลที่ตามมาคือ เสาหลักของชาติน่าจะได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากกลุ่มราษฎรมากขึ้นไปอีกได้ไม่ยากนัก

อ่านเพิ่มเติม…