โพล ชี้ คน 99% หนุน หยุดทำอะไร กระทบสถาบันหลักชาติ ควรยุติแก้ ม.112


โพล ชี้ คน 99% หนุน หยุดทำอะไร กระทบสถาบันหลักชาติ ควรยุติแก้ ม.112

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
6 ก.พ. 2564 14:05 น.

บันทึก
SHARE

โพล ชี้ คนส่วนใหญ่ ถึง 99% หนุนทุกฝ่าย หยุดทำอะไรกระทบสถาบันหลักชาติ ยุติแก้ ม.112 ขณะ 97% เชื่อ มีองค์กรต่างชาติอยู่เบื้องหลัง นักวิชาการ-นักการเมืองบางคน

วันที่ 6 ก.พ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง มาตรา 112 กับ นักวิชาการ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,677 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวแนะนำ

พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 99.7 ระบุ ทุกฝ่ายควรหยุดทำอะไรที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ และหยุดความพยายามแก้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.7 เชื่อว่า มีขบวนการ องค์กรต่างชาติ อยู่เบื้องหลัง การเคลื่อนไหวของนักวิชาการ นักการเมืองบางคน พยายามแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.4 รู้สึกสูญเสียความภูมิใจ เมื่อนักวิชาการ พยายามจะก้าวล่วงละเมิด คุกคามสถาบันหลักของชาติ

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.9 ภูมิใจค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทย รองลงมาคือร้อยละ 15.4 ภูมิใจปานกลาง และร้อยละ 10.7 ภูมิใจค่อนข้างน้อยถึงไม่เลย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.6 ระบุ รัฐบาลทำงานตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 21.7 ระบุปานกลาง และร้อยละ 13.7 ระบุค่อนข้างน้อย ถึงไม่เลย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.8 ระบุมีระดับความเสี่ยงสูงค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุดต่อความแตกแยกของคนในชาติ ถ้ารัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องของนักวิชาการ นักการเมืองบางคน และกลุ่มผู้ชุมนุม ในขณะที่ร้อยละ 19.9 ระบุเสี่ยงปานกลาง และร้อยละ 13.3 ระบุค่อนข้างน้อย ถึงไม่เสี่ยงเลย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ถ้าทุกฝ่ายใช้ความเป็นจริงแก้ปัญหาบ้านเมืองจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้หยุดทำอะไรที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติและหยุดความพยายามแก้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยเชื่อว่า มีขบวนการ องค์กรต่างชาติต่างๆ หนุนเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักวิชาการและนักการเมือง ส่งผลให้รู้สึกสูญเสียความภูมิใจเมื่อนักวิชาการ นักการเมืองบางคนพยายามทำสิ่งที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ ทางออกคือ ความชัดเจนให้เห็นในผลสำรวจแล้วว่าทุกฝ่ายควรหยุดก้าวล่วงละเมิด คุกคามสถาบันหลักของชาติ และหันไปทำอะไรอย่างอื่นที่ตอบโจทย์ความต้องการแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม…