โพล ชี้ คนกว่าร้อยละ 96 รู้สึกแย่ แกนนำม็อบคิดแบ่งไทยเป็น”สาธารณรัฐ”


โพล ชี้ คนกว่าร้อยละ 96 รู้สึกแย่ แกนนำม็อบคิดแบ่งไทยเป็น"สาธารณรัฐ"

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
26 ธ.ค. 2563 13:35 น.

บันทึก
SHARE

โพล ชี้ คนส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ96 รู้สึกแย่ แกนนำม็อบมีแนวคิดแบ่งประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐ นำระบอบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศ ขณะร้อยละกว่า98 เห็นด้วย คนไทยทุกคนต้องรู้สำนึกบุญคุณแผ่นดิน “กตัญญูต่อสถาบัน” 

วันที่ 26 ธ.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ลัทธิ เบื้องหลัง ม็อบ 3 นิ้ว กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,200 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ข่าวแนะนำ

เมื่อถามถึงความรู้สึกของกลุ่มราษฎรต่อ ลัทธิ เบื้องหลัง ม็อบ 3 นิ้ว พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 รู้สึกแย่ กับ ข่าวแกนนำม็อบ มีแนวคิดจะแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็น สาธารณรัฐ ในขณะที่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 รู้สึกแย่ กับข่าวแกนนำม็อบ จะนำระบอบ คอมมิวนิสต์ มาปกครองประเทศไทย และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 รู้สึกแย่เช่นกัน กับข่าว แกนนำม็อบ เคยพักหรู กินอาหารฝรั่ง จิบไวน์ กินหรู แต่ม็อบกินข้าวข้างถนน บนถนน แยกตัวไปกินหรูแต่กลับมาเรียกร้องความเท่าเทียม ความเสมอภาค ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.2 ระบุ ประเทศคอมมิวนิสต์ต่างๆ เวลานี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ปกครอง กับ ราษฎร

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 เห็นด้วยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนไทยทุกคนต้อง “กตัญญู” ต่อพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล เพราะทุกคนตอนนี้ ณ เวลานี้มีแผ่นดินให้พักอาศัยอยู่ ได้รับโอกาสให้ทำมาหากิน จึงควรสำนึกรู้คุณแผ่นดินและองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.7 เห็นด้วยว่า ประชาธิปไตยของไทยแบบทุกวันนี้ดีอยู่แล้ว ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแผ่นดินไทยไม่แบ่งแยก มีการเลือกตั้ง และคนไทยแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรม มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาพวก ค้อน เคียว ไม่เอาลัทธิ คอมมิวนิสต์

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 96.7 ต้องการคนแบบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เอาตัวเข้าแลกเอาปัญหาทุกอย่างของชาติและกระแสมาลงที่ตัวเอง เพื่อปกป้ององค์พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติไว้เหนือเกล้า ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ไม่ต้องการ อย่างไรก็ตาม บทสรุปของราษฎร ที่ค้นพบคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 สรุปว่า ฉันรักประเทศไทย ฉันรักสถาบันหลักของชาติ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า เสนอให้ใช้ยุทธการ “กวาดให้เรียบ” ตามความเห็นของประชาชนในผลสำรวจก่อนหน้านี้ที่ต้องการให้ใช้กฎหมายทุกมาตรา เพราะกลุ่มราษฎรเกือบทั้งประเทศไม่ต้องการลัทธิ คอมมิวนิสต์ ไม่ต้องการ ค้อน เคียว และขบวนการมาร์กซิสต์ร่วมสมัยแบบใหม่ก็เคยถูกเปิดโปงออกมาในบทความทางวิชาการแล้วว่าเคลื่อนไหวแรงในโลกโซเชียลช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน และมีการนำเยาวชนไปฝึกตามเสาหลักเมืองของจังหวัดต่างๆ เพื่ออาจนำไปสู่การออกแบบแบ่งประเทศเป็น สาธารณรัฐ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า กลุ่มราษฎรเกือบทั้งประเทศไม่เอาด้วยกับพวกค้อน เคียวเพราะยังคงสำนึกรู้คุณแผ่นดินกตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ให้แผ่นดินไว้ได้อยู่และทำกิน และกลุ่มราษฎรกำลังต้องการคนแบบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เอาตัวเองเข้าแลก ยอมเอาปัญหาชาติและกระแสมาลงที่ตัวเองโดยไม่ให้ไปกระทบต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ตามหลักของ The King Can Do No Wrong แท้จริง แต่ยุคนี้เวลานี้อาจจะหายาก เพราะผู้มีอำนาจรัฐ (State Power) บางคนมักจะหลบมุมที่ปลอดภัย (Safety Zone) เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและพวกพ้องโดยทำตามๆ กันแค่ให้เห็นว่าได้ทำมากมาย แต่เมื่อถามว่าที่ทำไปมากมายนั้นทำไปแล้วได้อะไร คำถามนี้ผู้มีอำนาจรัฐคงตอบยาก เพราะถ้าทำได้ผลดีจริงสถาบันหลักของชาติคงจะไม่แกว่งตัวมากขนาดนี้ ดังนั้น ราษฎรสามัญชนทุกคนในชาติที่ไม่ได้มีอำนาจรัฐในมือ (Non-State Power) ต้องออกตัวแรงกันเองด้วยจิตอาสา เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยและสูญเสียมาแสดงตนช่วยกันตามแบบอย่างของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ สำนึกรู้คุณอย่างแท้จริงต่อแผ่นดินและองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สืบไป

อ่านเพิ่มเติม…