โฆษก ปชป.ร่วมตีปี๊บ ปลุกประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ. พรุ่งนี้


โฆษก ปชป.ร่วมตีปี๊บ ปลุกประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ. พรุ่งนี้

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
19 ธ.ค. 2563 13:24 น.

บันทึก
SHARE

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษก ปชป. ร่วมตีปี๊บ ปลุกประชาชนทั่วประเทศไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ. และสมาชิกอบจ. พรุ่งนี้ ขออย่านอนหลับทับสิทธิ์ หรือซื้อสิทธิ์ขายเสียง

วันที่ 19 ธ.ค.2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ว่า
ขอให้ประชาชนร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. อย่านอนหลับทับสิทธิ์ อย่าซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ เป็นการเลือกผู้นำในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิด และรู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนมากที่สุด จึงขอให้เลือกคนที่ทุ่มเทตั้งใจทำงาน คนดี ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีความหมาย ขอให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม…