โฆษก ปชป.ดักทาง กมธ.ทำประชามติแก้ รธน.ครั้งเดียว ไม่ควรยื้อเวลาอีก

โฆษก ปชป.ดักทาง กมธ.ทำประชามติแก้ รธน.ครั้งเดียว ไม่ควรยื้อเวลาอีก

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
21 ต.ค. 2563 14:17 น.

บันทึก
SHARE


นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษก ประชาธิปัตย์ ย้ำ หลักการ แก้รธน.ทำประชามติครั้งเดียว ดักทาง กมธ.ศึกษา รธน.ก่อนรับร่าง ชี้ ไม่ควรขยาย เพื่อยื้อเวลาอีก

วันที่ 21 ต.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ากรรมาธิการบางส่วน ในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช…. ก่อนรับหลักการ มีความเห็นว่า ต้องมีการทำประชามติก่อนรับหลักการ และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วสามวาระ ก็ให้ทำประชามติอีกครั้ง คือต้องทำประชามติสองครั้งว่า ตนไม่เห็นด้วย เพราะว่า รัฐธรรมนูญปัจจุบันระบุไว้ชัดว่า ให้มีการทำประชามติครั้งเดียว คือ หลังจากพิจารณาครบสามวาระแล้ว ให้ไปทำประชามติก่อน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 256 (8) มีบทบัญญัติเป็นกรณี เฉพาะที่ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใดที่ได้บัญญัติไว้ว่า หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวด 15 อันว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และผลการออกเสียงประชามติ เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่เสนอได้ คือ การจัดตั้ง ส.ส.ร. ก็ต้องถามประชาชนก่อน ว่า ต้องการให้มี ส.ส.ร.หรือไม่ ถ้าให้มีการทำประชามติก่อนรับหลักการ ก็จะถูกตั้งคำถามว่า เป็นการยื้อระยะเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศกับในสถานการณ์ปัจจุบัน

“นอกจากนี้ กรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการก่อนรับหลักการที่กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เห็นว่า กำหนดกรอบเวลา มีความเหมาะสมแล้ว จึงไม่ควรขอขยายระยะเวลาพิจารณาของคณะกรรมาธิการชุดนี้ออกไปอีก ให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เข้าสู่วาระรับหลักการ และเป็นไปตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนดไว้โดยเร็วที่สุดต่อไป ซึ่งสามารถนำเข้าในช่วงการประชุมสภาสมัยวิสามัญได้เลย” นายราเมศ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม…