โควิด-19 ระลอกใหม่ ลามเข้า “ดีเอสไอ” พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 1 ราย


โควิด-19 ระลอกใหม่ ลามเข้า "ดีเอสไอ" พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 1 ราย

ข่าวอาชญากรรม

ไทยรัฐออนไลน์

22 เม.ย. 2564 14:52 น.

บันทึก
SHARE

DSI พบมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด 1 ราย เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบ พร้อมสั่งกักตัวผู้เกี่ยวข้อง ลดการแพร่ระบาด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และกระจายไปทุกจังหวัด กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม องค์กร และการปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

ข่าวแนะนำ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า มีข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลของรัฐแล้ว โดยศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เร่งดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบในพื้นที่สำนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ตั้งอยู่ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

โดยในวันที่ 23 เมษายน 2564 จะปิดทำการสำนักงานดังกล่าวเป็นเวลา 1 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบอีกครั้ง ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ทำการกักตัวและให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน โดยกำชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง และต่อสังคม พร้อมทั้งได้ประสานงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดส่งแพทย์มาทำการตรวจเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 26 เมษายน 2564 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE จากศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


สำหรับ Timeline ของผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ย้อนหลัง 14 วัน มีดังนี้

วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 : บ้านพัก – ที่ทำงาน – บ้านพัก

วันที่ 10 – 15 เมษายน 2564 : บ้านพัก

วันที่ 16 เมษายน 2564 : บ้านพัก – ที่ทำงาน – บ้านพัก

วันที่ 17-18 เมษายน 2564 : บ้านพัก

วันที่ 19 เมษายน 2564 : บ้านพัก – ที่ทำงาน – บ้านพัก (บุตรชายตรวจพบเชื้อ)

วันที่ 20 เมษยน 2564 : กักตัวที่บ้านพัก

วันที่ 21 เมษายน 2564 : เดินทางไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 22 เมษษยน 2564 : ผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลของรัฐ

หมายเหตุ : บ้านพักย่านโชคชัย 4, ที่ทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวอีกว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการระวังป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรียมการและใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้ว ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนรวมในอาคาร การกำหนดให้ใช้หน้ากากอนามัย รวมถึงรณรงค์เกี่ยวกับระยะห่างทางสังคมในการปฏิบัติงาน โดยกำชับให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงทำให้โอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายภายในองค์กรมีน้อยลง

ส่วนของการปฏิบัติงานนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการใช้ระบบการปฏิบัติงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งรองรับการปฏิบัติงานจากนอกที่ตั้งเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ว่าเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน (Data Warehouse) ระบบบริหารงานคดีพิเศษ (Case Management) หรือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่แตกต่างกับการเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน รวมทั้งสามารถระดม สรรพกำลัง เพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

ในระหว่างนี้ หากประชาชนมีความจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยังสามารถเดินทางมาติดต่อได้ แต่หากไม่จำเป็นต้องพบปะเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ท่านสามารถใช้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นที่ได้จัดทำไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ) หรือส่งจดหมายมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.

อ่านเพิ่มเติม…