โควิดเปลี่ยนชีวิต ต้องประหยัด ทำอาหารกินเองมากขึ้น เมนูยอดฮิต “ผัดกะเพรา”


โควิดเปลี่ยนชีวิต ต้องประหยัด ทำอาหารกินเองมากขึ้น เมนูยอดฮิต "ผัดกะเพรา"

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
6 ธ.ค. 2563 12:54 น.

บันทึก
SHARE

ปี 2020 หนักหนาสาหัสมากทั้งโควิด เศรษฐกิจตกต่ำ การเมืองร้อนแรง ทำคนไทยต้องปรับตัวหันมาดูแลสุขภาพ ประหยัดมากขึ้น ทำอาหารกินเอง พบเมนูยอดฮิต “ข้าวกะเพรา” รองลงมา “ก๋วยเตี๋ยว” มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 300 บาทต่อวัน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศทางออนไลน์ กรณี “อาหารการกินของคนไทย ปี 2020” จำนวนทั้งสิ้น 1,144 คน เนื่องจากปี 2020 เป็นปีที่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด-19 สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอยู่ของคนไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน โดย “5 พฤติกรรม” เกี่ยวกับอาหารการกินของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด พบว่า อันดับ 1 ความใส่ใจในการเลือกอาหารการกิน 79.28% อันดับ 2 เน้นความสะอาด 74.91% อันดับ 3 ล้างมือก่อนกินอาหาร 63.64% อันดับ 4 การประหยัดในการกิน 58.83% และอันดับ 5 เน้นคุณค่าโภชนาการ 57.17%

ข่าวแนะนำ

ส่วนเมนูยอดฮิต ปี 2020 คือ ข้าวกะเพรา 57.31% รองลงมาคือ ก๋วยเตี๋ยว 51.09% ตามมาด้วย ส้มตำ 42.61% โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการกินแต่ละวันไม่เกิน 300 บาท 77.51% และเรื่องที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารคือ อาหารเพื่อสุขภาพ 53.32% สนใจเรียนจากยูทูบ/คลิปสอนทำอาหาร 67.68% เพื่อจะได้ทำอาหารรับประทานเองได้ 60.74%


น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ปี 2020 เป็นปีที่หนักหนาสาหัสมากปีหนึ่งของคนไทย ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 การเมืองที่ร้อนแรง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้การกินอยู่ต้องระมัดระวังมากขึ้น ค่าใช้จ่ายต้องควบคุม สุขภาพต้องดูแล ต้องหันมาเรียนรู้การทำงานที่บ้านและการทำอาหารกินเอง ปัญหาจากสถานการณ์เหล่านี้ทำให้คนไทยเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ได้รอความช่วยเหลือจากมาตรการจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยสิ่งที่ยังทำให้มีความสุขทางใจได้บ้างก็คือ “อาหารการกิน”


อาจารย์จารึก ศรีอรุณ หลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เห็นว่า คนไทยมีพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำเนินชีวิต เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจการเลือกกินมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความสะอาดของอาหาร แหล่งที่มาของวัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการ เห็นได้จากการที่คนไทยนิยมเลือกกินอาหารสุขภาพมากขึ้น เป็นการดูแลสุขภาพ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกิน โดยเมนูยอดฮิตในปี 2020 คือ ผัดกะเพรา ซึ่งเป็นเมนูที่อร่อย สะดวก และทำง่าย มีวัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่าง จึงทำให้ราคาไม่สูง

“คนไทยได้ปรับตัวและหันมาสนใจการทำอาหารกินเอง โดยการเรียนทำอาหารผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพราะต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น การทำอาหารด้วยตนเอง จึงทำให้มั่นใจถึงความสะอาด และเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เพิ่มทักษะและสามารถพัฒนาต่อไปได้ เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ดีขึ้น”.

อ่านเพิ่มเติม…