แจ้งผู้โดยสาร 4 ไฟลต์สังเกตตัวเอง 14 วัน หากมีอาการเข้าข่ายโควิดรีบไป รพ.


แจ้งผู้โดยสาร 4 ไฟลต์สังเกตตัวเอง 14 วัน หากมีอาการเข้าข่ายโควิดรีบไป รพ.

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
6 ธ.ค. 2563 13:48 น.

บันทึก
SHARE

ก.สาธารณสุข แจ้งผู้โดยสาร 4 เที่ยวบิน เฝ้าสังเกตอาการตัวเอง 14 วัน หากมีอาการเข้าข่ายโควิด-19 รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือไป รพ.

วันที่ 6 ธ.ค. 2563 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศแจ้งประชาชนที่เป็นผู้โดยสาร หากใครเดินทางใน 4 เที่ยวบินนี้ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน นับจากวันเดินทาง หากมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้แจ้งสายด่วยกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน รวมถึงสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างจากผู้อื่น และใช้รถส่วนตัว ซึ่งทั้ง 4 เที่ยวบินมีดังนี้

DD8717 สายการบินนกแอร์ วันที่ 28 พ.ย. 2563 เวลา 13.40 น.
SL533 สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ วันที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 10.40 น.
WE137 สายการบินไทยสมายล์ วันที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 20.30 น.
SL545 สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 19.15 น.

ข่าวแนะนำ


อ่านเพิ่มเติม…