“เศรษฐพงค์” แนะไทยรับมือ “Space War” มะกัน-จีน หลังศึกเลือกตั้งสหรัฐฯ

"เศรษฐพงค์" แนะไทยรับมือ "Space War" มะกัน-จีน หลังศึกเลือกตั้งสหรัฐฯ

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
8 พ.ย. 2563 14:54 น.

บันทึก
SHARE


“เศรษฐพงค์” เชื่อหลังเลือกตั้ง “ประธานาธิบดีสหรัฐฯ” มีนโยบายส่งเสริมกิจการอวกาศกับชาติพันธมิตร แนะไทยเตรียมพร้อมรับมือ “Space War” ชี้ต้องลดช่องว่างกับมหาอำนาจ เพื่อมีอำนาจต่อรองเข้าร่วมได้ทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.63 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯว่า ประเทศไทยควรเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ Space War ไม่ว่าใครที่มาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ต้องให้ความสำคัญเรื่องการแข่งขันในกิจการอวกาศ เพราะการพัฒนาอย่างรวดเร็วในกิจการอวกาศของจีนที่เติบโตและเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การมองการแข่งขันในกิจการอวกาศระหว่างสหรัฐฯกับจีนนั้น ไม่อาจจะใช้มุมมองแบบเดียวกับที่มองการแข่งขันในเรื่องนี้เหมือนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ระหว่างสหรัฐฯกับสหภาพโซเวียต เพราะเชื่อกันว่าถ้าชาติใดสามารถประสบความสำเร็จในการเข้าถึงดวงจันทร์หรือดาวอังคารได้ก่อน จะเป็นคนที่สร้างกฎเกณฑ์ให้คนอื่นชาติอื่นต้องปฏิบัติตาม โดยได้มีการลงนามบน Artemis Accord ระหว่างสหรัฐฯกับตัวแทนด้านกิจการอวกาศกับหลายประเทศแล้ว เช่น แคนาดา อิตาลี สหราชอาณาจักร ญี่ป่น ออสเตรเลีย ลักเซมเบิร์ก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยหลังการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จสิ้นลง คาดว่าจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้ชาติพันธมิตรต่างๆ เข้าร่วมลงนามเป็นเครือข่าย 

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า ความชอบธรรมของสัญญาความร่วมมือฉบับนี้จะยิ่งมีมากขึ้นเมื่อมีชาติต่างๆ เข้าร่วมมากขึ้น ด้วยสภาพความเป็นจริงความสามารถในการทำธุรกิจด้านนี้ของเอกชนสหรัฐฯ ย่อมได้เปรียบชาติอื่นอยู่แล้ว ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเปิดเผยและยุติธรรม แต่เป็นการยากที่จะมีบริษัทเอกชนชาติอื่นที่จะเข้าแข่งขันได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากทางสหรัฐฯ สภาวะเช่นนี้เปรียบเสมือนโครงการ One belt One Road ของรัฐบาลจีน ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆ จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบกฎหมาย กฎเกณฑ์ ความชอบธรรมต่อประเทศสมาชิกต่างๆ ต้องมีระบบตัดสินไต่สวนต่อข้อขัดแย้งอย่างยุติธรรมและเปิดเผย แต่ด้วยการแข่งขันในกิจการอวกาศ การเข้าถึงทรัพยากรของประเทศต่างๆ ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศยังล้าหลังหรือยังมิได้เริ่มต้น จะอยู่ในสภาวะผู้ตามที่พร้อมจะตามประเทศผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้ก่อน อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าใครมาก่อนจะเป็นผู้กำหนดกติกาให้ผู้อื่นทำตาม 

“ไทยถ้าให้ความสำคัญต่อเรื่องกิจการอวกาศ และต้องการรักษาบทบาทการสร้างดุลยภาพ ระหว่างการเกิดการแข่งขันในกิจการอวกาศของประเทศมหาอำนาจ จำเป็นจะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา เทคโนโลยีอวกาศของตนเองอย่างเร่งด่วน เพื่อลดช่องว่างความสามารถในการแข่งขันกับชาติมหาอำนาจลง และเพื่อมีอำนาจต่อรองในการเข้าร่วมพันธมิตรกับทุกฝ่ายที่มีข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หรือมิฉะนั้นจะเป็นเพียงประเทศผู้ตามที่นโยบายจะแปรผันไปเรื่อยๆ ตามประเทศที่มีความได้เปรียบในช่วงเวลานั้น ไม่สามารถสร้างอำนาจต่อรองอันใดได้” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม…