เวลาขายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2563 – 2564

เวลาขายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2563 - 2564


เวลาขายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2563 - 2564

เวลาขายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2563 – 2564

ไลฟ์สไตล์ไลฟ์

ไทยรัฐออนไลน์
26 ธ.ค. 2563 14:31 น.

บันทึก
SHARE

เวลาขายเหล้า หรือเวลาขายสุรา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ระบุโทษของการฝ่าฝืนว่ามีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขายได้เฉพาะ 2 ช่วงเวลา ดังนี้

รู้ก่อนซื้อ ! เวลาขายสุรา ห้ามขายวันพระ และก่อนวันเลือกตั้ง


เวลาขายเหล้า 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น.

  • วันสำคัญทางศาสนา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    วันมาฆบูชา วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา (หรือวันอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  • วันเลือกตั้ง (คืนหมาหอน) ก็ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง (หากสาขาของบริษัทและ/หรือสถานที่จัดส่งสินค้าอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นเขตเลือกตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

แต่มีข้ออนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเวลาอื่น ในกรณีที่ขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

เวลาขายเหล้า สุรา และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ออนไลน์

การขายเหล้า สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน Market Place ก็ต้องรักษากฎหมายเช่นเดียวกับการขายตามหน้าร้าน บางเว็บไซต์จะไม่ขึ้นแสดงสินค้าให้กดซื้อในช่วงเวลาจำหน่ายดังกล่าว รวมถึงไม่จัดส่งไปยังสถานที่ที่ห้ามไว้ เช่น วัด, โรงเรียน, สถานที่ราชการ, หอพัก และเขตโรงงาน เป็นต้น

อายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ไม่ได้

เมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นภาพผู้ใหญ่ใช้เด็กไปซื้อเหล้า สุราในละคร แต่ในปัจจุบันกฎหมายก็ครอบคลุมถึงการห้ามบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่มีสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ รวมถึงผู้ที่อยู่ในอาการมึนเมาจนคุมสติไม่อยู่ ตามศัพท์กฎหมายที่เรียกว่า “ครองสติไม่ได้” ก็ไม่อนุญาตให้จำหน่ายแก่คนกลุ่มนี้ ถือเป็นการช่วยดูแลความเรียบร้อยของสังคมไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม…