เมืองไทยยูนิตลิงค์ เพิ่มทางเลือกจ่ายเบี้ยคงที่ แม้อายุผู้เอาประกันเพิ่มขึ้น


เมืองไทยยูนิตลิงค์ เพิ่มทางเลือกจ่ายเบี้ยคงที่ แม้อายุผู้เอาประกันเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจการตลาด-ธุรกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

25 พ.ค. 2564 15:00 น.

บันทึก
SHARE

เมืองไทยยูนิตลิงค์ เพิ่มทางเลือกคุ้มครองสุขภาพ จ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา แม้ผู้เอาประกันอายุเพิ่มขึ้น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน เหมาจ่ายตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุด 5 ล้านบาท

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL กล่าวว่า บริษัทได้เปิดให้ลูกค้ายูนิตลิงค์ของบริษัทสามารถซื้อความคุ้มครองสุขภาพ D Health แนบแบบประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการวางแผนความมั่นคงของชีวิต อุ่นใจขึ้นอีกขั้นด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม และโอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ข่าวแนะนำ

โดยการเจ็บป่วยทั้งโรคใกล้ตัว โรคร้ายแรง โรคโควิด-19 รวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆ มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้วางแผนไว้อาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินได้ ดังนั้นการวางแผนสุขภาพที่เหมาะสมด้วยการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ D Health แนบกับ mDesign

ทั้งนี้ จะช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่าย หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่คาดไม่ถึง ลดการใช้เงินออม เงินลงทุน หรือเงินเกษียณ มาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สามารถเลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือ เลือกจ่ายเบี้ยถูกลงเมื่อซื้อ แบบเหมาจ่ายเฉพาะส่วนเกิน คุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยใน ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล

สำหรับจุดเด่นของ D Health เมื่อซื้อแนบ mDesign คือเบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดสัญญา แม้อายุผู้เอาประกันภัยเพิ่มมากขึ้น ก็สามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯ ได้ โดยความคุ้มครองสุขภาพยังคงอยู่ ตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุด 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี เหมาะกับลูกค้าทั้งที่มีสวัสดิการและไม่มีสวัสดิการ โดยสามารถเลือกการมีส่วนร่วมจ่าย (Deductible) ได้ตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท เพื่อให้เบี้ยประกันภัยถูกลง หมดกังวลเรื่องค่าห้องที่อาจปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต สบายใจเรื่องค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ไอ.ซี.ยู.) ที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล

สาระ กล่าวอีกว่า ความคุ้มครองสุขภาพ D Health เป็นสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน ใช้แนบกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign ที่ตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น โดยสามารถกำหนดความคุ้มครองชีวิต ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย และการลงทุนได้ด้วยตนเอง

ขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุน ถอนเงินลงทุนออกบางส่วน หรือหยุดพักชำระเบี้ยก็สามารถทำได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง โดยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกจัดพอร์ตกองทุนรวมได้หลากหลาย เข้าถึงกองทุนคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้คัดสรรกองทุนรวมศักยภาพจาก บลจ.ชั้นนำ ทั้งยังมีพอร์ตการลงทุนแนะนำที่มีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าให้เลือกลงทุนถึง 5 พอร์ตโฟลิโอ

รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม…