เปิดเหตุผล ทำไมผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตร 15,000 บาท

เปิดเหตุผล ทำไมผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตร 15,000 บาท

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
23 พ.ค. 2563 14:55 น.

SHARE


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเหตุผลชัดๆ ทำไมผู้ประกันตน มาตรา 33 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตร 15,000 บาท ชี้เป็นกรณีเดียวกันกับ “ข้าราชการบำนาญ”

จากกรณี การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส “โควิด-19” รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น


ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบคำถามประเด็น ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และก็เป็นเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยาเกษตร 15,000 บาทไหม โดยระบุว่า วัตถุประสงค์การเยียวยาครั้งนี้ รัฐบาลตั้งใจที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหา เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 ไม่ว่าจะว่างงาน เดือดร้อนจากความเป็นอยู่และชีวิตประจำวัน เพื่อให้เงินก้อนนี้พาครอบครัวผ่านวิกฤติครั้งไปได้

จากนั้น เมื่อมีการดำเนินการโครงการนี้ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ว่าบุคคลกลุ่มใด ที่มีสิทธิ์จะได้รับการเยียวยาในโครงการนี้ บุคคลกลุ่มใดที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ ซึ่งคณะกรรมการชุดนั้น คือ คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งคณะกรรมการได้ออกหลักเกณฑ์มาแล้วเสนอ ครม.


สำหรับกรณี เข้าอยู่ภายใต้ประกันสังคม ถ้าท่านถูกพักงาน หรือ เลิกจ้างงาน สำนักงานประกันสังคม ก็จะเข้าไปดูแล เพราะฉะนั้นถ้ามีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลอยู่แล้ว โครงการนี้จึงไม่ได้ให้สิทธิ์แรงงานที่อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 33

เช่นเดียวกันกับกรณี ข้าราชการบำนาญ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ก็ได้กำหนดไว้ว่า ข้าราชการบำนาญ ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ ไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนกำหนด ว่าใครจะมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ แต่เป็นคนที่รวบรวมบัญชีเกษตร โดยสิ่งที่ทำคือตั้งใจให้เงินไปถึงพี่น้องเกษตรทุกกลุ่ม เพื่อได้รับการเยียวยาให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้.

อ่านเพิ่มเติม…