เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” ชาวสวนยาง เช็กวันเงินเข้าได้เลย

เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" ชาวสวนยาง เช็กวันเงินเข้าได้เลย

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
28 พ.ค. 2563 15:00 น.

SHARE


เปิดตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” วันแรกให้ชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท. จ่ายเงินภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ หากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้

ความคืบหน้า “มาตรการเยียวยาเกษตรกร” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน” 

ทั้งนี้ ในส่วนของการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กว่า 1.8 ล้านราย ซึ่ง กยท. ได้ส่งรายชื่อทั้งหมด ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์ โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินเยียวยาไปแล้วบางส่วน ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทั้ง กยท. และกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

โดยวันนี้ (28 พ.ค.63) เป็นวันแรกที่เปิดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพียงหน่วยเดียว เข้าตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งทาง ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2563


แต่หากสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา สามารถแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้านทั้ง 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. กยท. จังหวัด/สาขา

2. เกษตรจังหวัด/อำเภอ

3. ประมงจังหวัด/อำเภอ

4. ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ

5. ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค

6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

สามารถติดต่อได้ในเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่ศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โรค Covid-19 ของ กยท. โทร. 0-2435-3469, 0-2433-5772 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563.

อ่านเพิ่มเติม…