เทสโก้ โลตัส รับรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น โชว์ความเป็นผู้นำ


เทสโก้ โลตัส รับรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น โชว์ความเป็นผู้นำ

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ธ.ค. 2563 13:54 น.

บันทึก
SHARE

23 ธันวาคม 2663 — นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เทสโก้ โลตัส (ขวา) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น ณ งาน “ประกาศรางวัล PDPA Awards 2020 – การเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำร่องค้าปลีกไทยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) A.D. 2019 ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า โดยเทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมทางการค้า และต่อต้านการติดสินบนและการกระทำทุจริตทุกรูปแบบ

บทความโดย

อ่านเพิ่มเติม…