“เทพไท” ชี้ ฉายาสภา มาจากผลพวงของ รธน.ปี 60 จี้ ควรเร่งแก้รธน.ด่วน


"เทพไท" ชี้ ฉายาสภา มาจากผลพวงของ รธน.ปี 60 จี้ ควรเร่งแก้รธน.ด่วน

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
28 ธ.ค. 2563 13:40 น.

บันทึก
SHARE

“เทพไท” ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป.ชี้ การให้ฉายารัฐสภาจากสื่อ ปี 63 มาจากผลพวง รธน.ปี 60 จี้ เร่งแก้ไขรธน.ให้เป็นประชาธิปไตย ยัน ไม่เห็นด้วย ฉายา “ครูใหญ่ไม้เรียวหัก” ของประธานผู้แทนราษฎร 

วันที่ 28 ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การตั้งฉายาให้กับรัฐสภาของสื่อมวลชนประจำรัฐสภาในปีนี้ว่า ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปี ที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภา จะมีฉายาให้กับสมาชิกรัฐสภา ถือว่าเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพการทำงานของสมาชิกรัฐสภาในรอบปีที่ผ่านมา ฉายาทั้งหมดอาจจะมีถูกใจ หรือไม่ถูกใจ ของใครบางคนบ้างก็ตาม ในฐานะสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่ง ที่ไม่ได้โดนตั้งฉายา แต่เคารพและยอมรับการตั้งฉายาประจำปีนี้ทั้งหมด แม้ว่าจะเห็นด้วยกับบางฉายา เช่น ฉายาของรัฐสภา ฉายาของประธานวุฒิสภา ฉายาของสมาชิกวุฒิสภา และฉายาของเหตุการณ์แห่งปี

ข่าวแนะนำ

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนที่เห็นว่า เป็นฉายาที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง เช่น ฉายาของประธานสภาผู้แทนราษฎร ฉายาของผู้นำฝ่ายค้าน และฉายาดาวดับแห่งปี เพราะเห็นว่า ฉายา “ครูใหญ่ไม้เรียวหัก” อาจจะไม่ตรงกับบทบาทของการทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะเป็นการทำหน้าที่เพื่อขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีบทลงโทษเป็นจิตสำนึกส่วนบุคคล และสภาชุดนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็มีความหลากหลายมากกว่าสภาทุกสมัย ส่วนฉายาของผู้นำฝ่ายค้านนั้นเห็นว่า ควรจะตั้งฉายาให้ตรงกับบทบาท ถ้าเห็นว่ามีบทบาทไม่โดดเด่นเท่าที่ควร ก็อาจจะตั้งเป็นฉายาผู้นำฝ่ายค้านที่โลกลืม หรือผู้นำฝ่ายค้านไร้นำ้ยาก็ได้ ไม่ควรจะไปเปรียบเทียบกับชื่อของ นายสุทิน คลังแสง ส่วนฉายาดาวดับ ก็เห็นว่าเป็นการแสดงออกทางการเมือง และไม่มีผลกระทบในทางลบที่รุนแรงจนถึงขั้นเป็นดาวดับได้

“แต่การเกิดขึ้นของฉายาทั้งหมดนี้ ก็มาจากบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 ทั้งสิ้น ที่เป็นรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ จึงทำให้องค์ประกอบทางการเมืองทุกภาคส่วน มีข้อจำกัดและเกิดอาการบิดเบี้ยวอย่างที่เห็นกันอยู่ จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้เป็นประชาธิปไตย และยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง” นายเทพไท กล่าว… 

อ่านเพิ่มเติม…