เด้ง ผบก.ทท.2 เซ่นปมฉาว โดนสื่อแฉตั้งทีมเฉพาะกิจ เก็บ “ค่าต๋ง” ผับบาร์


เด้ง ผบก.ทท.2 เซ่นปมฉาว โดนสื่อแฉตั้งทีมเฉพาะกิจ เก็บ "ค่าต๋ง" ผับบาร์

ข่าวอาชญากรรม

ไทยรัฐออนไลน์
16 ธ.ค. 2563 13:42 น.

บันทึก
SHARE

เด้ง พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์ ผบก.ทท.2 เข้ากรุ ศปก.บช.ทท. เซ่นปมฉาวหลังโดนสื่อโซเชียลแฉบังคับลูกน้องให้เข้าร่วม “ทีมเฉพาะกิจ” ออกเก็บ “ค่าต๋ง ค่าตั๋ว” จากสถานบันเทิงในพื้นที่ภาคอีสานใต้

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.ทท. มีคำสั่งที่ 2101/2563 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน ตามคำสั่ง บช.ทท. ที่ 2100/2563 ลงวันที่ 15 ธ.ค. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข้อความ “บิ๊กสีกากี ระดมทีมเฉพาะกิจเก็บค่าตั๋วสถานบันเทิง” ระบุถึงอดีต ผบก.ภ.จว.ในภาคอีสาน และปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ทท. โดยข่าวรายงานว่าบิ๊กสีกากีรายนี้ได้ระดมกึ่งบังคับลูกน้องให้เข้าร่วม “ทีมเฉพาะกิจ” ออกเก็บ “ค่าต๋ง ค่าตั๋ว” จากสถานประกอบการยามค่ำคืนในพื้นที่ภาคอีสานใต้

เพื่อให้การบริหารราชการภายใน บช.ทท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และ 72 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 8 (2) จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน มีกำหนด 30 วัน ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1. พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์ ผบก.ทท.2 ปฏิบัติราชการที่ ศปก.บช.ทท.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยให้ขาดจากต้นสังกัด

2. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ทท. รักษาราชการแทน ผบก.ทท.2 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม…