เด้งอีก ผกก.บางปะกง-ศรีราชา “รอย” ฉุน ปล่อยให้มีโต๊ะบอล เปิดเล่นโจ๋งครึ่ม


เด้งอีก ผกก.บางปะกง-ศรีราชา "รอย" ฉุน ปล่อยให้มีโต๊ะบอล เปิดเล่นโจ๋งครึ่ม

ข่าวอาชญากรรม

ไทยรัฐออนไลน์

16 ก.พ. 2564 14:14 น.

บันทึก
SHARE

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.2 สั่งเด้งอีก “ผกก.บางปะกง-ศรีราชา” ปล่อยปละละเลยให้มีโต๊ะบอลออนไลน์รายใหญ่ในพื้นที่ เปิดเล่นอย่างโจ๋งครึ่ม “ท้าทายสังคม เย้ยกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.2 มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 76/2564 ลงวันที่ 15 ก.พ. เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยมีใจความว่า ศปก.บช.ภ.2 มีหนังสือ ลับ ที่ 0017.118/203 ลงวันที่ 15 ก.พ. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเมื่อวันที่ 11 ก.พ. เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกุมตัว นายนัยนา สุวอ ในข้อหาจัดให้มีการเล่น หรือทำ อุบายล่อ ช่วยประกาศหรือโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต พร้อมด้วยของกลาง เงินสดจำนวน 620 บาท และโพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ จำนวน 60 แผ่น และผู้ต้องหาอีกจำนวน 31 คน พร้อมของกลางโพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ ในข้อหาเล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ หมู่ 2 ต.พิมพา อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวแนะนำ

และในวันเดียวกันได้จับกุม นายศักดิ์ศิริ พลหาญ และ น.ส.ปาริชาติ ช่วยรักษา รับว่าเป็นผู้รับจ้างทายผลฟุตบอลผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ ในข้อหาจัดให้มีการเล่น หรือทำ อุบายล่อ ช่วยประกาศหรือโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือซึ่งไม่ได้รับอนุญาต พร้อมของกลางเงินสด 8,340 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โพยพนันทายฟุตบอลจำนวน 3 แผ่น และจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 22 คน เป็นชาวไทย จำนวน 19 คน ชาวพม่า จำนวน 2 คน และชาวลาว จำนวน 1 คน พร้อมของกลางโพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ จำนวน 35 แผ่น ในข้อหาเล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิด หมู่ 18 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง ปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (2) จึงให้ พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ ผกก.สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.บช.ภ.2 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม และมอบหมายให้รอง ผบช.ภ.2 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 74/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ใจความว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 มีหนังสือลับที่ 0017.118/ 201 ลงวันที่ 15 ก.พ. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเมื่อวันที่ 2 ก.พ. เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ผู้ต้องหาจำนวน 36 คน เป็นคนไทย 32 คน และชาวต่างชาติ 4 คน พร้อมของกลางจำนวน 14 รายการ ในความผิดฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันทำการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม ณ สถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และร่วมกันกระทำการชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ซึ่งมิใช่เป็นการกระทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตน หรือกิจกรรมของทางราชการอันเป็นการกระทำความผิดฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุม ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันเรียกรับ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (2) จึงให้ พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ พลวงษ์ศรี ผกก.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.บช.ภ.2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลและการมอบหมายงานของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม…