เดินหน้าเปิดเส้นทางขนส่งใหม่ๆ นำทุเรียนไทยไปจีน


เดินหน้าเปิดเส้นทางขนส่งใหม่ๆ นำทุเรียนไทยไปจีน

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ-นโยบาย

ไทยรัฐออนไลน์

14 พ.ค. 2564 14:46 น.

บันทึก
SHARE

ยังปลาบปลื้มต่อเนื่อง จีน-ไทยร่วมพิธีต้อนรับฉลองการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนผ่านด่านตงซิงลอตปฐมฤกษ์สำเร็จ พร้อมเตรียมเดินหน้าเปิดเส้นทางโลจิสติกส์ระบบรางผ่านด่านพรมแดนใหม่ๆ
 
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กล่าวว่า เมื่อเช้าวันที่ 14 พ.ค. เทศบาลเมืองตงซิง ประเทศจีน จัดพิธีต้อนรับผลไม้ไทยลอตแรกและแถลงข่าวการนำเข้าผลไม้ไทยผ่านด่านตงซิง โดยมีนายเฉิน เจี้ยนหลิน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และนายกเทศมนตรีเมืองตงซิง เป็นประธานฝ่ายจีน น.ส.เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นผู้แทนฝ่ายไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ของจีนทราบถึงโอกาสและศักยภาพการนำเข้าผลไม้จากไทยผ่านด่านตงซิง ซึ่งสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ใช้เวลาขนส่งจากไทยเข้าจีนได้ในเวลาเพียง 2 วัน

สำหรับด่านตงซิง ตั้งอยู่ที่เมืองระดับอำเภอตงซิง ของเมืองฝางเฉิงก่าง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง อยู่ห่างจากด่านหมงก๋าย จังหวัดกว่างนินห์ ของเวียดนามเพียง 100 เมตร และได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศทางบกเป็นแห่งที่ 3 ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ต่อจากด่านโหย่วอี้กวน และด่านรถไฟผิงเสียง ซึ่งด่านตงซิงสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คันต่อวัน จึงเป็นด่านทางบกที่มีศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย นอกเหนือจากด่านโม่ฮาน มณฑลยูนนาน ด่านโหย่วอี้กวนและด่านรถไฟผิงเสียง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีน ช่วยแก้ปัญหารถติดสะสมบริเวณหน้าด่านโหย่วอี้กวน โดยเฉพาะในฤดูกาลส่งออกทุเรียนในขณะนี้ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทย

ข่าวแนะนำ

อย่างไรก็ตาม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้เดินหน้าเปิดเส้นทางโลจิสติกส์ระบบรางเพื่อเชื่อมไทยเชื่อมโลกผ่านด่านผิงเสียงและด่านหนองคายหลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดด่านและขนส่งสินค้าได้จริงในทุกด่านโดยเฉพาะล่าสุดคือ ด่านตงซิงโดยย้ำให้เร่งดำเนินการให้ทันต่อการเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว

ด้าน นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ได้นำร่องส่งออกทุเรียนตู้ปฐมฤกษ์ เพื่อทดลองนำร่องขนส่งผ่านด่านตงซิง จำนวน 2 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณรวม 36 ตัน มูลค่า 4 ล้านบาท พบว่ารถขนส่งสามารถผ่านเข้าด่านตงซิงและผ่านพิธีการศุลกากรราบรื่น โดยผู้ประกอบการจีนต้อนรับตู้ทุเรียนตู้แรกของไทย ณ ตลาดการค้าสินค้าเกษตรฟู่หมินตงซิงกว่างซี 

ทั้งนี้ การขนส่งดังกล่าว เป็นผลจากการที่สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ประกาศให้ด่านตงซิง (สะพานข้ามแม่น้ำเป่ยหลุนแห่งที่ 2) สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 สืบเนื่องจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เจรจาและผลักดันทำความตกลงกับสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนจนเห็นชอบร่วมกันให้บรรจุด่านตงซิงเข้าไปในร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการขนส่งผลไม้ไทย ส่งออกผ่านประเทศที่สามเข้าสู่จีน
 

อ่านเพิ่มเติม…