“เฉลิมชัย” จับมือเอกชนแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวฟรี 2 แสนชุด


"เฉลิมชัย" จับมือเอกชนแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวฟรี 2 แสนชุด

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
24 ก.ย. 2563 14:00 น.

บันทึก
SHARE

รมว.เกษตรฯ จัดใหญ่ จับมือภาคเอกชน จัดโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย โควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ หลังได้รับกระแสตอบรับอย่างดี พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน 24 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เที่ยงวัน กว่า 2 แสนชุด

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ที่กระทรวงเกษตรฯ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย โควิด-19 ว่า กระทรวงเกษตรฯมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย โควิด-19” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นการนำร่องเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็ว อายุสั้นถึงอายุปานกลาง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10,000 ชุด เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนครบตามเป้าหมายภายในเวลาอันรวดเร็ว และมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย


และจากกระแสตอบรับที่ดีของการนำร่องโครงการฯ ระยะแรก กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ร่วมดำเนินโครงการฯ นี้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมขยายผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็นแหล่งอาหารบริโภคภายในครัวเรือน โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000 ชุด จากภาคเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

สำหรับผู้สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.63 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกแบบเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารสำหรับให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ตามชนิดพันธุ์ผักสวนครัวที่สนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร


ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรและผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ทุกช่องทางสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่งเสริมการเกษตร” โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริกขี้หนู สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ หากมีพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 บริษัท จะเป็นผู้จัดส่งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตำบลในแต่ละพื้นที่ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้ลงทะเบียน

สำหรับองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การผลิตและขยายพันธุ์พืชผักตามชนิดพืชในโครงการฯ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ พร้อมเข้าติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหนึ่งด้วย.


อ่านเพิ่มเติม…