เจ้าพ่อรถเล็ก SUZUKI คว้ารางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม


เจ้าพ่อรถเล็ก SUZUKI คว้ารางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวยานยนต์

ไทยรัฐออนไลน์
5 ม.ค. 2564 14:00 น.

บันทึก
SHARE

มิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Suzuki Motor Thailand  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่แบรนด์รถยนต์ Suzuki ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นอกจากความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงานแล้ว ยังคงมุ่งไปที่การจะลดระดับมลพิษและปริมาณของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากกระบวนการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไปยังผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง


ข่าวแนะนำ
ล่าสุด Suzuki ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย” ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งจากความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล 3Rs ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัลให้กับ Suzuki Motor Thailand สำหรับผู้ประกอบการ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดของเสียจากกระบวนการผลิต มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรางวัลแผนงาน 3Rs ที่มีประสิทธิภาพ (3Rs+ Award) เป็นรางวัลที่จะมอบให้โครงการหรือมาตรการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้มาตรการการใช้ประโยชน์จากกากของเสียจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย Suzuki เลือกดำเนินงานใน 2 โครงการ คือ โครงการลดน้ำหนักกากสี และโครงการคัดแยกถุงมือปนเปื้อน ส่งผลให้คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ จากโครงการลดน้ำหนักกากสี ด้วยการเพิ่มถุงกรองสำหรับ Basket รองกากตะกอนสี ซึ่งสามารถลดปริมาณที่ส่งไปกำจัดได้ 38.39 ตัน/ปี และอีกหนึ่งโครงการ คือ การคัดแยกถุงมือปนเปื้อนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการซัก สามารถลดปริมาณที่ส่งไปกำจัดได้ 0.668 ตัน/ปีวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นับเป็นอีกความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสานต่อแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมของ Suzuki และยังเป็นการรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งต่อแนวคิดดังกล่าวไปยังลูกค้าที่เข้ามารับบริการให้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและใส่ใจด้านการลดมลภาวะที่จะถูกปล่อยออกไปสู่สังคมต่อไป

โดยโครงการทั้งหมดที่ Suzuki กำลังดำเนินการ นับว่าสอดคล้องกับแนวทางของโครงการ “SUZUKI Cause We Care–เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ” โดยกำลังเตรียมริเริ่มจะเดินหน้า กิจกรรมสื่อสารกับลูกค้า ทั้งด้านสินค้าและงานบริการในยุคที่การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างทันท่วงที และมอบบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในสินค้าและบริการของ Suzuki สู่ลูกค้าต่อไป โดยโครงการนี้ซูซูกิกำหนดให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ ดำเนินการเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการอยู่คู่เคียงข้างชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

อ่านเพิ่มเติม…