เข้มรับเปิดประชุมสภา ต้องใส่หน้ากากตลอด ลุยฉีดวัคซีนโควิดให้เจ้าหน้าที่


เข้มรับเปิดประชุมสภา ต้องใส่หน้ากากตลอด ลุยฉีดวัคซีนโควิดให้เจ้าหน้าที่

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

21 พ.ค. 2564 13:40 น.

บันทึก
SHARE

เข้มมาตรการรับเปิดประชุมสภา ย้ำ ต้องใส่หน้ากากตลอด เว้นแต่ผู้ควบคุมการประชุมผ่อนผันช่วงอภิปราย ลุยฉีดวัคซีนโควิด 2,000 โดส ให้เจ้าหน้าที่

วันที่ 21 พ.ค. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยถึงมาตรการด้านสาธารณสุขในการจัดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ที่เสนอเข้ามายังที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีผลการประชุมดังนี้

1. เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคในการจัดประชุมรัฐสภา ตามที่เสนอ ที่สำคัญคือ ให้มีการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม ยกเว้นกรณีที่ผู้ควบคุมการประชุมจะผ่อนผันในช่วงการอภิปรายบางคราวได้

2. มอบหมาย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยกำกับ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมควบคุมโรคกำหนด อาทิ ห้ามรวมกลุ่ม มีระยะห่าง กำหนดจำนวนผู้ติดตาม

3. มอบหมายกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2,000 โดส ให้ผู้ที่ทำงานในรัฐสภา กำหนดฉีดในช่วง 21-25 พ.ค. 2564


อ่านเพิ่มเติม…