“อัครเดช” เปิดสวนสุขภาพองค์พระนารายณ์ทรงเสือ เพื่อชาวบ้านโป่งทำกิจกรรม


"อัครเดช" เปิดสวนสุขภาพองค์พระนารายณ์ทรงเสือ เพื่อชาวบ้านโป่งทำกิจกรรม

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
28 ธ.ค. 2563 15:33 น.

บันทึก
SHARE

“อัครเดช” ควงนายกเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดสวนสุขภาพองค์พระนารายณ์ทรงเสือ เพื่อใช้เป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อน จัดกิจกรรม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หวังส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 เป็นประธานเปิดสวนสุขภาพพร้อมเป็นประธานพิธีบวงสรวงและเปิดองค์รูปพระนารายณ์ทรงเสือ โดยมีนายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าวรายงานเปิดว่า สวนสาธารณะเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนใช้เป็นที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจและสามารถใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นในการปรับปรุงครั้งนี้ได้ดำเนินการประดิษฐานรูปหล่อองค์พระนารายณ์ทรงเสือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

ข่าวแนะนำ

ซื่งทรงฝึกเสือป่าและลูกเสือตลอดจนฝึกซ้อมรบในบริเวณเมืองบ้านโป่งจึงได้กำหนดรูปองค์พระนารายณ์ทรงเสือเป็นตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี จนถึงปัจุบัน ดังนั้นการก่อสร้างองค์รูปพระนารายณ์ทรงเสือในครั้งนี้จึงถือเป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวอำเภอบ้านโป่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย


ด้านนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 ในฐานะประธานเปิดงานได้กล่าวว่า การก่อสร้างสวนสุขภาพและองค์รูปเหมือนพระนารายณ์ทรงเสือในครั้งนี้ของเทศบาลเมืองบ้านโป่งถือเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่งที่ต้องการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้องค์รูปเหมือนพระนารายณ์ทรงเสือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนและเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม…