“อยุธยา” คงคำสั่ง ไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ปรับ 2 หมื่นบาท


"อยุธยา" คงคำสั่ง ไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ปรับ 2 หมื่นบาท

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

23 เม.ย. 2564 15:13 น.

บันทึก
SHARE

ผู้ว่าฯ อยุธยา ยังคงคำสั่ง ให้คนทั้งจังหวัดต้องสวม “หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า” ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่นบาท

วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงคำสั่งที่ 1496/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2563 ที่สั่งให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หรือขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม…