“อนุทิน” แจงไทยมีวัคซีน “โควิด-19” รวม 317,600 โดส จากซิโนแวค-แอสตราเซเนกา


"อนุทิน" แจงไทยมีวัคซีน "โควิด-19" รวม 317,600 โดส จากซิโนแวค-แอสตราเซเนกา

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

25 ก.พ. 2564 15:05 น.

บันทึก
SHARE

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข” แจงขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีน “โควิด-19” รวม 317,600 โดส เป็นวัคซีนลอตแรกจาก “ซิโนแวค” และ “แอสตราเซเนกา”

วันที่ 25 ก.พ. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรค “โควิด-19” อยู่ในประเทศแล้ว 317,600 โดส เป็นวัคซีนลอตแรกจากซิโนแวค 200,000 โดส และในส่วนแอสตราเซเนกา 117,600 โดส ที่ได้มาก่อนกำหนดจากโรงงานการผลิตที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก โดยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ความพยายามในการเจรจาให้ได้วัคซีนมา ซึ่งวัคซีนของแอสตราเซเนกานี้เป็นส่วนหนึ่งของ 61 ล้านโดส ที่ได้ทำสัญญาจองซื้อมีมาตรฐาน และผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดความครอบคลุมการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุม

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ เมื่อวัคซีนจากทั้ง 2 บริษัทผ่านการตรวจรับรองคุณภาพและรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับผู้นำประเทศ จะมีคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ตัดสินใจ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไม่ปิดกั้นการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทอื่นๆ หากมีเอกสารที่ถูกต้อง มีแหล่งที่มาและแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ก็สามารถนำมาขึ้นทะเบียนกับอย.ได้


อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยไม่ได้ล่าช้าหรือมีอุปสรรคใดๆ วันนี้ไทยมีวัคซีนโควิด-19 อยู่ในมือมากที่สุดในอาเซียน หากนับจำนวนประชากรหรืออัตราส่วนประชากรประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ และขอให้มั่นใจในวัคซีนและกระบวนการฉีดว่ามีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน มีคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีน ควบคุมให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง เป็นไปตามหลักวิชาการทางการแพทย์ และอยู่ในกระบวนการสาธารณสุขที่แข็งแกร่งของประเทศไทยทุกประการ.

อ่านเพิ่มเติม…