หุ้นเซโรกซ์: หุ้นที่น่าสนใจถึงแม้วอลล์สตรีตจะสงสัย

Xerox Stock

หุ้น Xerox (NASDAQ:XRX) ประสบการณ์ผลงานที่ต่ํากว่าตลาดโดยรวมอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 340% ตั้งแต่เดือนกันยายน 2003 หุ้น XRX ลดลง 2.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นผลตอบแทนเพียง 12% เมื่อรวมเงินปันผล จากผลงานที่ต่ํากว่าคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์จึงมองหุ้น XRX ในแง่ลบ

อย่างไรก็ตาม หุ้น XRX แสดงแนวโน้มเชิงบวกในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น XRX ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 3% ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ค่อนข้างทรงตัว สัญญาณนี้ทําให้นักลงทุนบางส่วนประเมินหุ้นใหม่และพิจารณาว่าหุ้นอาจฟื้นตัวและชนะใจนักลงทุนที่ยังสงสัยอยู่

ผลประกอบการไตรมาส 2 และการปรับปรุงทางการเงินของ Xerox

Xerox เป็นบริษัทเทคโนโลยีสํานักงานที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สําหรับองค์กร บริษัทกําลังเผชิญกับการชะลอตัวของยอดขายและอัตรากําไรที่ลดลง โดยรายได้ลดลงจาก 9,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 เป็น 7.16 พันล้านดอลลาร์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วลดลงในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา Xerox ได้ดําเนินมาตรการสําคัญเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินและการดําเนินงาน แม้สภาพเศรษฐกิจจะท้าทาย แต่บริษัทรายงานการเติบโตอย่างมีกําไรอีกไตรมาสในไตรมาส 2 ปี 2023:

  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.4% จากปีก่อนหน้าเป็น 1.75 พันล้านดอลลาร์
  • กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เป็น 0.44 ดอลลาร์ต่อหุ้น
  • อัตรากําไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นเป็น 34% จาก 31.9% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
  • ความพยายามในการปรับปรุงต้นทุนทําให้อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 6.1% ซึ่งสูงขึ้น 410 จุดฐานจากปีก่อน
  • Xerox มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 95 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 180 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อน
  • กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นเป็น 88 ล้านดอลลาร์ เทียบกับกระแสเงินสดไหลออกเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน

Xerox ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายสําหรับอนาคต รวมถึงอัตรากําไรจากการดําเนินงานระหว่าง 5.5% ถึง 6% ในปี 2023 และกระแสเงินสดอิสระ 600 ล้านดอลลาร์สําหรับปี

หุ้น XRX ในฐานะหุ้นที่จ่ายเงินปันผล

แม้ Xerox จะมีหนี้สินรวม 3.32 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าสูง แต่บริษัทได้ทํางานลดหนี้สินในงบดุลกว่า 600 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอย่างมีนัยสําคัญ Xerox มุ่งมั่นที่จะสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปลงทุนในโครงการทุน ชําระหนี้ และเพิ่มการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Xerox มุ่งเน้นการคืนกระแสเงินสดอิสระให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 50% ผ่านเงินปันผล ปัจจุบันบริษัทจ่ายเ