หมอยง เผยหัวใจสำคัญคุม “โควิด-19” ต้องมีวินัย ซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูล


หมอยง เผยหัวใจสำคัญคุม "โควิด-19" ต้องมีวินัย ซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูล

ข่าวสังคม

ไทยรัฐออนไลน์
12 ม.ค. 2564 14:14 น.

บันทึก
SHARE

หมอยง เผยหัวใจสำคัญที่จะควบคุม “โควิด-19” ต้องมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 12 มกราคม 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ว่า โควิด-19 กับระเบียบวินัย

ข่าวแนะนำ

ความสำคัญในการควบคุมโรค จะต้องมีระเบียบวินัย นอกจากใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้า ล้างมือ กำหนดระยะห่าง จะต้องยึดระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ตั้งมั่นปฏิบัติ ไม่ละเลย เมื่อออกจากบ้าน และก่อนเข้าบ้านต้องล้างมือ ดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดข้อมูลความจริงกับบุคลากรทางการแพทย์ เวลาไปพบแพทย์ หรือการสอบสวนโรค บอกตามความจริง

ที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำ เพราะผู้ไม่บอกความจริงทั้งหมด และทำให้ไม่สามารถแยกแยะว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องตรวจวินิจฉัย (PUI) และผู้ป่วยเองก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการตรวจวินิจฉัยฟรี ทำให้ไม่ได้รับการตรวจ และเมื่อเป็นมากแล้วถึงปอดบวม แล้วจึงวินิจฉัย ถึงแม้ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยทีหลัง และได้สิทธิ์ในการรักษาฟรี แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสโรคก่อนหน้านั้น ก็จะถือเป็นผู้มีความเสี่ยง เพราะไม่ได้ป้องกันเต็มชุดตั้งแต่แรก

การมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เคร่งครัดในการปฏิบัติ ถือเป็นหัวใจในการควบคุมโรคระบาดในภาวะปัจจุบัน.

อ่านเพิ่มเติม…