“สุริยะ” ลงภาคตะวันออก ลุยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ หนุนตัดสดลดฝุ่น


"สุริยะ" ลงภาคตะวันออก ลุยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ หนุนตัดสดลดฝุ่น

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
6 พ.ย. 2563 14:51 น.

บันทึก
SHARE

“สุริยะ” ควง “สรวุฒิ” ลงพื้นที่ภาคตะวันออก สั่งลุยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ หนุนตัดอ้อยสดเต็มสูบ พร้อมดันโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้า ครม. ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ลดฝุ่น PM 2.5  

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จ.ชลบุรี และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องเกษตรกร และเป็นประธานการประชุมสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ณ หอประชุมใหญ่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต้อนรับ


นายสุริยะ กล่าวภายหลังจากพบปะพี่น้องเกษตรกร ว่า สำหรับนโยบายให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อวัน และการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 นั้น นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส. เขต 4 จ.ชลบุรี และรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการนโยบายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้ในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ลดลงโดยมีปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37.18 ล้านตัน ทำให้ประเทศไทยสามารถลดพื้นที่การเผาอ้อยได้ถึง 1.2 ล้านไร่


นายสุริยะ กล่าวต่อว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียม 3 มาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสด ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดอ้อยไฟไหม้เหลือร้อยละ 20 2. ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยสมาชิกกลุ่มเรียนรู้พัฒนาด้านอ้อยยืม จำนวน 112 เครื่อง โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 และ 3. คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีมติให้ความเห็นชอบหักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ 30 บาท จ่ายคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีทุกรายเต็มจำนวน โดยคิดแยกเป็นรายโรง และมีนโยบายที่จะผลักดันโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด จูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดกรอบ วงเงินการช่วยเหลือต่อไป


“สำหรับแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 คาดการณ์ว่าราคาอ้อยขั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 800 บาท/ตันอ้อย ซึ่งมีราคาสูงกว่าฤดูกาลผลิตที่แล้วแน่นอน นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดทำระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนชาวไร่อ้อยเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ก็สามารถจดทะเบียนชาวไร่อ้อยได้ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2565” นายสุริยะ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม…