สสส.สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทำ MOU อปท.15 แห่งเชียงใหม่


สสส.สร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทำ MOU อปท.15 แห่งเชียงใหม่

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
15 ธ.ค. 2563 13:25 น.

บันทึก
SHARE

สสส. เอ็มโอยูผนึกความร่วมมือสร้างสุขชุมชนท้องถิ่นร่วมกับอปท.เชียงใหม่ 15 แห่ง เร่งขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ชูการทำงานภายใต้แนวทาง 5+1 เรื่องสำคัญในท้องถิ่น พร้อมเร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลตำบล (TCNAP) และกระบวนการวิจัยชุมชน (RECAP) เชื่อมั่นสร้างความสุขให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.63 น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้สสส.ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ.เชียงใหม่ จำนวน 15 แห่งจาก 7 อำเภอของจ.เชียงใหม่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขึ้น ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ข่าวแนะนำ


น.ส.ดวงพร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนจาก สสส. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งการผนึกความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ชูการทำงานภายใต้แนวทาง 5+1 เรื่องสำคัญเพื่อพัฒนาและผลักดันสร้างความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่น 5 เรื่องให้สำเร็จคือ 1. การดูแลผู้สูงอายุ 2. การดูแลเด็กปฐมวัย 3. การจัดการขยะ 4. ยาสูบและแอลกอฮอล์ 5. อุบัติเหตุ และ 6. โรคติดต่อ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันนั้นสำคัญอย่างมาก เช่น ช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สมาชิกในเครือข่ายควรรวมตัวกันสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน ตำบลไหนมีประสบการณ์เรื่องอะไรก็จะเข้าไปดู ถือเป็นฐานพลังองค์กรช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

“ทั้งนี้ท้องถิ่นต้องทำวิจัยชุมชน ค้นหาว่าใครคือคนดี คนเด่น คนสำคัญ หรือมีกลุ่มทางสังคมในหมู่บ้านในตำบลกี่กลุ่ม กลุ่มไหนมีศักยภาพสูงที่จะถ่ายทอด กลุ่มไหนที่ทำของตนเองได้ดี ก็ยกระดับให้มาถ่ายทอด ส่วนกลุ่มไหนที่ยังทำไม่ได้ดี ทางพื้นที่ก็ต้องช่วยกันพัฒนา คนที่เข้มแข็งกว่าจะช่วยคนที่อ่อนแอกว่า เชื่อมั่นว่า อปท.ทั้ง 15 แห่งที่มาร่วมลงนามเอ็มโอยูในครั้งนี้ จะร่วมมือกันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ และสร้างความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป” ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.กล่าว


ด้านนายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัดเทศบาล ต.แม่ข่า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ต.แม่ข่า ในฐานะอปท.แม่ข่าย กล่าวว่า การทำพิธีบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู ในครั้งนี้ คือการทำข้อตกลงร่วมกันตามแผนการดำเนินงานของโครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยเรื่องแรกที่อปท.แต่ละแห่งต้องทำ คือระบบฐานข้อมูลตำบล (TCNAP) และกระบวนการวิจัยชุมชน (RECAP) ส่วนประเด็นที่เครือข่ายต้องดำเนินการ คือ 5+1 เรื่องสำคัญในท้องถิ่น คือ การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็กปฐมวัย การจัดการขยะ ยาสูบและแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ และโรคติดต่อ เหตุผลที่ต้องนำทั้ง 5 ประเด็นนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ก็เพื่อที่จะให้ชุมชนของเรามีความสุขโดยของเทศบาลตำบลแม่ข่า ก็ใช้แนวคิดที่ว่าร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมสุข ร่วมกัน

“สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการหลังทำการเอ็มโอยูคือ เร่งจัดเก็บข้อมูลชุมชนและทำการวิจัยชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือน 2564 หลังจากนั้นจะเป็นการทำประเด็นเร่งด่วนที่ได้ทำการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ คือเรื่องการจัดการขยะในชุมชน เพราะปัญหานี้ทุกท้องถิ่นต่างประสบปัญหาเหมือนกัน ซึ่งข้อมูลมีความสำคัญสำหรับท้องถิ่นมาก ถ้าหากทำงานไม่มีข้อมูล เราก็จะได้งานไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ เพราะข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาโอกาสที่เราจะพัฒนาต่อ หรือหากพบปัญหาก็จะหาทางแก้ไข ซึ่งกระบวนการนี้ เทศบาลต.แม่ข่า ได้ทำมาตลอด” ปลัดเทศบาลตำบลแม่ข่า กล่าว.


อ่านเพิ่มเติม…