สรุปมาตรการฉีดวัคซีนโควิด Walk-in แนะ 4 ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนใช้จริง มิ.ย.นี้


สรุปมาตรการฉีดวัคซีนโควิด Walk-in แนะ 4 ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนใช้จริง มิ.ย.นี้

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

14 พ.ค. 2564 14:34 น.

บันทึก
SHARE

สรุปมาตรการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk-in พร้อมแนะ 4 ขั้นตอนก่อนเข้ารับบริการก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการเดือน มิ.ย.64 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณี Walk-in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังนั้นการบริการจัดการจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันการณ์ มาตรการที่เราเคยบอกไปเมื่อ 3-4 วันก่อน วันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร

การเข้ารับวัคซีนจะมี 3 รูปแบบ ดังนี้

1. นัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน หรือ ไลน์ “หมอพร้อม”
2. นัดหมายโดยตรงกับโรงพยาบาล อสม. หรือผ่านองค์กร
3. เดินเข้ารับวัคซีนแบบไม่ได้นัดหมาย (Walk-in) โดยสัดส่วนการจัดสรรจะอยู่ที่ 30 : 50 : 20 และปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นสมควร

ฉีดวัคซีนแบบ Walk-in เร่ิมวันไหน

ตอนนี้หลายหน่วยงานเริ่มมีการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk-in ซึ่งขณะนี้เป็นเพียงการทดสอบระบบ ยกตัวอย่างเมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยจะมีจุดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ด้วย ซึ่งในวันนั้นเรายังไม่ได้เปิดอย่างทางการ จึงยังมีผู้ที่ไปแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับ “สามย่านมิตรทาวน์” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้เปิดจุดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in

ทั้งนี้จะเปิดจุดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะส่งยอดประชากรที่จะต้องฉีดวัคซีน 70% ไปให้แต่ละจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ นำไปบริหารจัดบริการเป็นสัดส่วน ได้แก่ 1. หมอพร้อม 2. อสม. และหากสามารถทำได้จะมีแบบ 3. Walk-in แต่ละจังหวัดจะต้องกำหนดจุดบริการฉีดวัคซีน และต้องกำหนดว่าในแต่ละวันจะมีจำนวนการฉีดแบบ Walk-in เท่าใด

สำหรับขั้นตอนการเข้ารับวัคซีนแบบ Walk-in มีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564)

1. ตรวจสอบสถานพยาบาล หรือจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล
2. เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง
3. แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาล (กรณีคิวเต็ม เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันถัดไป)
4. หากมีโรคประจำตัว ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำเพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับวัคซีน

 

อ่านเพิ่มเติม…