สปส.-บจธ. เซ็นเอ็มโอยูส่งเสริมผู้ว่างงานทำเกษตรกรรม

ข่าวทั่วไทย

Advertorial
13 พ.ย. 2563 14:40 น.

บันทึก
SHARE

สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ. ลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถกลับภูมิลำเนาและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

การลงนามเอ็มโอยูในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานและกลับภูมิลำเนา ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดหาที่ดินและเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม…