สปส.จัดเวทีวิชาการ “ขับเคลื่อนสู่ชีวิต วิถีใหม่”

สปส.จัดเวทีวิชาการ “ขับเคลื่อนสู่ชีวิต วิถีใหม่”

ข่าวทั่วไทย

Advertorial
30 พ.ย. 2563 13:50 น.

บันทึก
SHARE

สำนักงานประกันสังคม จัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 “Moving toward a New Normal: สปส. ขับเคลื่อนสู่ชีวิต วิถีใหม่” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

ภายในงานมีการมอบโล่เกียรติคุณการให้บริการยอดเยี่ยมโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 การบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ

จากสถานการณ์โควิด-19 ไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศในอาเซียนที่ให้สิทธิคุ้มครองประกันสังคมครบ 9 กรณี ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเป็นประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้างสูงสุดในอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม…