สกลนคร สั่งปิด 2 หมู่บ้าน 14 วัน หลังผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่อง


สกลนคร สั่งปิด 2 หมู่บ้าน 14 วัน หลังผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่อง

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

19 เม.ย. 2564 15:07 น.

บันทึก
SHARE

ระบาดหนัก สกลนคร สั่งปิด 2 หมู่บ้าน 14 วัน คนเข้า-ออกต้องขออนุญาต หลังผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่อง

วันที่ 19 เมษายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ จ.สกลนคร ยังคงตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุด มีประกาศคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 14/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว “ปิดพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปทุมวาปี ม.6 และบ้านทรายทอง ม.11 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร” เป็นเวลา 14 วัน หลังจากพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้านบ้านดังกล่าวมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


หากผู้ใดมีความจำเป็นจะเข้า-ออก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอส่องดาว หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามมาตรา 51 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แล้วแต่กรณี


อ่านเพิ่มเติม…