ศาล รธน.รับคำร้อง ขอวินิจฉัย สภามีอำนาจ ตั้ง ส.ส.ร.แก้รธน.หรือไม่


ศาล รธน.รับคำร้อง ขอวินิจฉัย สภามีอำนาจ ตั้ง ส.ส.ร.แก้รธน.หรือไม่

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

18 ก.พ. 2564 14:04 น.

บันทึก
SHARE

ศาล รธน.รับคำร้อง ไพบูลย์-สมชาย สภามีอำนาจ แต่งตั้ง ส.ส.ร.แก้รธน.หรือไม่ โดยให้ทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรธน.ภายใน 3 มี.ค. และนัดประชุมครั้งต่อไป 4 มี.ค.

วันที่ 18 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณา กรณีประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) กรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามญัตติ

ข่าวแนะนำ


โดยศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาแล้วให้รับคำร้องนี้ ไว้พิจารณาวินิจฉัย และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายอุดม รัฐอมฤต ทำความเห็นเป็นหนังสือ ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม…