ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จับมือ 6 หน่วยงาน ฟื้นฟูเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จับมือ 6 หน่วยงาน ฟื้นฟูเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
29 ม.ค. 2564 13:58 น.

บันทึก
SHARE

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จับมือ 6 หน่วยงานรัฐ ร่วมฟื้นฟู เยียวยา ฝึกอาชีพเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดี ศาลเยาวชนและครอบครัว นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธ์ ประธานโครงการติดด้วยความห่วงใย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ร่วมระดมสมองเพื่อวางแผนประสานการปฏิบัติงานติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำและผ่านขั้นตอนของศาลครบถ้วนแล้ว ให้ได้รับการฟื้นฟู เยียวยา ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคืนคนดีสู่สังคม สร้างความสุขให้สังคมไทย และวางแผนประสานการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวที่ได้รับผลจากการกระทำความผิดให้ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม…