ศปก.ศบค.ขอ ทุกองค์กร เน้น Work From Home เต็มรูปแบบ แก้โควิด-19 ระบาด


ศปก.ศบค.ขอ ทุกองค์กร เน้น Work From Home เต็มรูปแบบ แก้โควิด-19 ระบาด

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์

19 เม.ย. 2564 14:39 น.

บันทึก
SHARE

ประมาทไม่ได้! ศปก.ศบค.ขอทุกหน่วยงานและ องค์กร ภาครัฐ-เอกชน เน้นมาตรการ Work From Home เต็มขีดความสามารถ กันโควิด-19 ระบาด ชี้ แนวโน้ม ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

วันที่ 19 เม.ย. ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) สรุปสถานการณ์ โควิด-19 ชี้ แนวโน้มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ป่วยอาการรุนแรงและผู้ป่วยเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน

ยังมีแนวโน้มระบาดต่อเนื่องไปยัง ร.ร. หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ

ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง หากไม่จำเป็น เน้นมาตรการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ

• ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ป่วยอาการรุนแรงและผู้ป่วยเสียชีวิต

• ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน ทำกิจกรรมมาก เริ่มจากสถานบันเทิงไปยังสมาชิกในครอบครัว

• มีแนวโน้มระบาดต่อเนื่องไปยัง ร.ร. หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ

มาตรการส่วนบุคคล

• เน้นหลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น

มาตรการสำหรับหน่วยงาน/องค์กร
• ขอให้เน้นมาตรการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ

#โควิด19 #COVID19

อ่านเพิ่มเติม…