วัดพระธาตุช่อแฮ ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราว 18-30 เม.ย.64 สกัดโควิด


วัดพระธาตุช่อแฮ ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราว 18-30 เม.ย.64 สกัดโควิด

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

18 เม.ย. 2564 15:05 น.

บันทึก
SHARE

วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ ประกาศปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราว ระหว่าง 18-30 เม.ย.64 สกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ญาติโยม ยังนำอาหารมาถวายได้ที่หอฉัน

ช่วงค่ำวันที่ 17 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด คณะศรัทธา วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ประชุมปรึกษาหารือ ถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้พิจารณามาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ ตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เป็นสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ประกาศของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งนโยบายของจังหวัดแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติ ดังนี้

ข่าวแนะนำ

  • ปิดการเข้านมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ และปูชนียสถานภายในวัด ตั้งแต่ 18-30 เมษายน 2564 เป็นการชั่วคราว
  • ปิดประตูเขตพุทธาวาสทุกประตู งดรับพระอาคันตุกะ และบุคคลภายนอก เข้ามาพำนักภายในวัด ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต้องเข้าออกบริเวณวัด
  • ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา สามารถนำอาหาร ข้าวสารอาหารแห้ง หรืออาหารที่ปรุงสุกแล้วมา หรือจตุปัจจัย สามารถถวายพระภิกษุ สามเณรได้ที่หอฉันวิมลกิตติสุนทร โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่อย่างสม่ำเสมอ
  • หากพระภิกษุสามเณรหรือบุคคลภายในวัด มีไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้ากุฏิ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที งดคลุกคลีกับคนใกล้ชิด และห้ามปกปิดข้อมูล
  • ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญกับทางวัดเป็นค่าน้ำค่าไฟ ภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร หรือบูชาพระธาตุช่อแฮ พระเจ้าทันใจ สามารถทำบุญโอนเงินผ่านบัญชี วัดพระธาตุช่อแฮ (กองทุนสังฆทาน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ บัญชีเลขที่ 5182364469

สำหรับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ และภาคเหนือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล และเป็นวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.แพร่ 

อ่านเพิ่มเติม…