ราชทัณฑ์ สั่งห้ามเรือนจำและทัณฑสถาน ประกาศรับบริจาคเงินช่วยโควิด-19

ข่าวอาชญากรรม

ไทยรัฐออนไลน์

30 พ.ค. 2564 14:40 น.

บันทึก
SHARE

กรมราชทัณฑ์ ยันไม่มีนโยบายเชิญชวน หรือประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคเงิน หรืออุปกรณ์การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เว้นแต่ผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจต่อสังคม จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อความเชิญชวนเพื่อขอรับบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ต้องขังจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสับสน กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า “ได้สั่งการมิให้เรือนจำและทัณฑสถานใดๆ ประกาศเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เว้นแต่ผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ต้องการบริจาค หรือนำมามอบให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานเอง จึงสามารถรับบริจาคได้”

ข่าวแนะนำ

โอกาสนี้ กรมราชทัณฑ์ จึงอยากเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน พร้อมทั้งขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ห่วงใยมอบเงิน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งน้ำใจของทุกท่านล้วนเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้ อีกทั้งขอยืนยันต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มญาติผู้ต้องขังว่า กรมราชทัณฑ์จะดูแลและช่วยเหลือผู้ต้องขังทุกคนให้ได้รับการรักษาด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม เต็มที่ และดีที่สุดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนทุกคนให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกันนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน.

อ่านเพิ่มเติม…