รับบำนาญชราภาพประกันสังคมก็เป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้

รับบำนาญชราภาพประกันสังคมก็เป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้

ข่าวทั่วไทย

Advertorial
28 ธ.ค. 2563 13:25 น.

บันทึก
SHARE

สำนักงานประกันสังคมมีนโยบายส่งเสริมการออมและการสร้างหลักประกันชีวิตในวัยเกษียณ โดยผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง สามารถรับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนไปตลอดชีวิต // นอกจากนี้ หากผู้รับบำนาญชราภาพมีอายุไม่เกิน 65 ปี ยังสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม สมัครทางเว็บไซต์หรือสายด่วนประกันสังคม หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ธ.ก.ส. และ Big C

อ่านเพิ่มเติม…