รัฐ ดูแลกลุ่มเปราะบาง เป็นพี่เลี้ยง “เราชนะ” เตรียมเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย


รัฐ ดูแลกลุ่มเปราะบาง เป็นพี่เลี้ยง “เราชนะ” เตรียมเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
30 ม.ค. 2564 12:52 น.

บันทึก
SHARE

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบาง พม.เข้าเป็นพี่เลี้ยงลงทะเบียน “เราชนะ” เตรียมเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วยผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เพื่อประกอบอาชีพ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่โทรศัพท์ 1300 

วันที่ 30 ม.ค. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การระบาดของโควิดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนทุกกลุ่ม ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาเป็นระยะๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ล่าสุด ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะไปแล้วเมื่อวานนี้ เป็นวันแรก มีประชาชนมาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หลายล้านคน อย่างไรก็ตาม ต่อข้อกังวลถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนว่า จะลงทะเบียนอย่างไร ทางกระทรวงการคลังแจ้งว่า จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารของรัฐได้ทุกสาขา คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป

ข่าวแนะนำ

ส่วนรูปแบบการใช้เงินอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และสำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุและผู้พิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ และประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ปูพรมระดับหมู่บ้านทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะ อีกทั้ง ทางกระทรวงฯได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิไว้ด้วย และเริ่มโครงการ “พม. รถปันสุข สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นรถที่จะกระจายของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนที่เดือดร้อนอย่างมากจากโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดที่ ศบค. ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า พร้อมไปกับรถปันสุข เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทำการประเมินสภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้คำแนะนำช่องทางการหารายได้และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการตามภารกิจ ของกระทรวงฯ อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้เตรียมสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยไว้เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยผู้สูงอายุสามารถขอกู้เพื่อประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 30,000 บาท 3 ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย ต้องมีผู้คำ้ประกัน ส่วนผู้พิการขอกู้ฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ยังมีการปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่พัฒนาสังคมจังหวัด หรือโทร. 1300

อ่านเพิ่มเติม…