รัฐสภาถกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แจงผลศึกษาก่อนรับหลักการ คาดลงมติบ่ายพรุ่งนี้

รัฐสภาถกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แจงผลศึกษาก่อนรับหลักการ คาดลงมติบ่ายพรุ่งนี้

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
17 พ.ย. 2563 14:47 น.

บันทึก
SHARE


ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีวาระสำคัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรวม 7 ฉบับ กมธ.แจงผลการศึกษาก่อนเปิดให้อภิปราย คาดเริ่มลงมติได้บ่าย 2 พรุ่งนี้

วันที่ 17 พ.ย. 2563 ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ โดยจะเริ่มพิจารณารายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการจำนวน 6 ฉบับ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งประกอบด้วยร่างพรรคร่วมรัฐบาล 1 ฉบับ แก้ไขมาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้ง 150 คน แต่งตั้ง 50 คน ใช้เวลา 240 วัน ร่างพรรคร่วมฝ่ายค้าน 1 ฉบับ แก้ไขมาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้ง ใช้เวลา 120 วัน ร่างพรรคเพื่อไทย 4 ฉบับ 1. แก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว. ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี และแก้ไขมาตรา 159 เปิดทางเลือกนายกรัฐมนตรี 2. แก้ไขมาตรา270 และมาตรา 271 ตัดอำนาจ ส.ว. ติดตามการปฏิรูป 3. แก้ไขมาตรา 279 ยกเลิกการรับรองความชอบด้วยกฎหมายของประกาศ คำสั่ง และกระทำ คสช. และ 4. แก้ไขระบบเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 จากนั้น ค่อยเข้าสู่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ อีก 1 ฉบับ

ข่าวแนะนำ


ทางด้าน นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แจ้งผลการตกลงเรื่องเวลาการอภิปรายก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ว่า ฝ่าย ส.ว. ได้เวลาอภิปราย 5 ชั่วโมงครึ่ง ฝ่ายค้าน 5 ชั่วโมง รัฐบาล 4 ชั่วโมง เมื่อไปรวมกับขั้นตอนการชี้แจงของคณะกรรมาธิการต่างๆ แล้ว จะอภิปรายกันประมาณ 14 ชั่วโมงครึ่ง หรือไม่เกิน 15 ชั่วโมง คาดว่าจะเริ่มลงมติได้ในเวลา 14.00 น. วันที่ 18 พ.ย. นับคะแนนเสร็จไม่น่าเกิน 18.00 น.


ต่อมาในที่ประชุม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมาธิการวางกรอบศึกษาหลายประเด็น อาทิ เรื่องการทำประชามติกี่ครั้ง การออกเสียงประชามติใช้กฎหมายปัจจุบันได้หรือไม่ จะป้องกันไม่ให้ ส.ส.ร. แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจอื่นใดที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญ 2560 นอกเหนือจากหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 อย่างไร ร่างแก้ไขเพิ่มเติมตามร่างที่ 3-6 ขัด กับร่างแก้ไขเพิ่มเติมตามร่างที่ 1 และร่างที่ 2 หรือไม่ หากรัฐสภารับหลักการตามร่างที่ 1-2 และรับหลักการตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่ 3-6 ด้วย จะทำให้เกิดองค์กรในการร่างรัฐธรรมนูญ หรือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2 องค์กรในเวลาเดียวกันหรือไม่ กล่าวคือ ส.ส.ร. ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และรัฐสภาทำหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม…