รวมประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ บางบริษัทคุ้มครองแพ้วัคซีน


รวมประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ บางบริษัทคุ้มครองแพ้วัคซีน

ไลฟ์สไตล์การเงินและการลงทุน

ไทยรัฐออนไลน์

22 เม.ย. 2564 15:19 น.

บันทึก
SHARE

รายชื่อผู้ให้บริการประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ อัปเดต เม.ย. 64 มีผู้ให้บริการ 8 บริษัทประกันภัย ที่มอบความคุ้มครองตามเงื่อนไข “เจอจ่ายจบ” ซึ่งหมายถึง เมื่อแพทย์วินิจฉัยยืนยันว่า “พบเชื้อโควิด-19” ก็จะได้รับเงินก้อนตามความคุ้มครองที่ทำประกันภัยไว้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนาย ก. ชำระเบี้ยประกันภัย โควิด-19 เจอ จ่าย จบ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เบี้ยประกัน 99 บาท ในสัญญาระบุว่าในระยะเวลา 1 ปี หากติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงิน 10,000 บาท

รวมแผนประกัน COVID-19 เจอจ่ายจบ

ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ

บริษัทศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ ไม่ได้มีแค่บริการสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ให้บริการประกันภัยโควิด-19 ในชื่อ “ประกันเจอจ่ายจบ ประกัน Covid-19” กับ 3 แผนความคุ้มครอง เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้กับสาขาแล้วต้องการชำระเบี้ยกับพนักงานช่วยดำเนินการ

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 99 บาท เจอโควิดจ่าย 20,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 199 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 3 จ่ายเบี้ย 399 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม sawad.co.th


สินมั่นคงประกันภัย

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จ่ายความคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ Coronavirus 2019 ด้วย 2 แผน ดังนี้

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 199 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 399 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท

แต่หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมด้านการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน และการแพ้วัคซีนโควิดต่อปี รวมค่าห้อง และภาวะโคม่า นอกจากนี้ยังได้ค่าปลอบขวัญกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเกินกว่า 5 วัน จากการแพ้วัคซีนโควิดต่อปี เลือกได้อีก 4 แผน ดังนี้

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 329 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 529 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท
 • แผนที่ 3 จ่ายเบี้ย 489 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 4 จ่ายเบี้ย 689 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม smk.co.th


สินทรัพย์ประกันภัย

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำหน่ายผ่านตัวแทนทีคิวเอ็ม เริ่มต้นประกันภัยเจอจ่ายจบ โรคโควิด-19 ด้วยเบี้ย 99 บาท มีแผนทั้งหมด 4 แผน เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 ด้วยทุกแผน

มีแผนประกันภัย 4 แผน

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 99 บาท เจอโควิดจ่าย 15,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 199 บาท เจอโควิดจ่าย 30,000 บาท
 • แผนที่ 3 จ่ายเบี้ย 299 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 4 จ่ายเบี้ย 499 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม asset.co.th


กรุงเทพประกันภัย

บริษัทกรุงเทพประกันภัย ใช้ชื่อแผนประกันภัยว่า “โควิดคอมพลีท” รวมค่าความคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อติดเชื้อ และคุ้มครองการแพ้วัคซีน มีทั้งหมด 4 แผน

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 159 บาท เจอโควิดจ่าย 10,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 259 บาท เจอโควิดจ่าย 10,000 บาท
 • แผนที่ 3 จ่ายเบี้ย 459 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 4 จ่ายเบี้ย 859 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม bangkokinsurance.com


เจ พี ประกันภัย

บริษัท เจ พี ประกันภัย (JP Insurance) จ่ายเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 กับ 2 แผนประกันภัย คุณสมบัติผู้เอาประกัน อายุ 1-75 ปี ปัจจุบันปิดการขายไปแล้ว ผู้ที่สมัครทันก็ได้รับความคุ้มครองตามสัญญา

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 270 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 470 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม jpinsurance.co.th


อาคเนย์ประกันภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จัดแผนความคุ้มครองแผนประกัน COVID-19 Secure เจอจ่ายจบ โดยมี SCB เป็นนายหน้าจำหน่าย ในแผนความคุ้มครองรวมผลประโยชน์จากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1) มีแผนความคุ้มครอง 2 แผน ดังนี้

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 519 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 1,037 บาท เจอโควิดจ่าย 200,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม seic.co.th, scb.co.th


ไทยประกันภัย

บริษัท ไทยประกันภัยเปิดรับผู้เอาประกันภัยโควิด-19 แผนเจอจ่ายจบ ตั้งแต่อายุ 1-65 ปี มี 3 แผน ดังนี้

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 290 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 490 บาท เจอโควิดจ่าย 75,000 บาท
 • แผนที่ 3 จ่ายเบี้ย 590 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม thaiins.com


วิริยะประกันภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย ใช้ชื่อแผนประกันโควิด-19 ประเภทเจอจ่ายจบ ว่า ประกันภัยโควิด ชีลด์ โดยมีเคาน์เตอร์เซอร์วิส และนายหน้าอื่นๆ เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่หากใครจะซื้อประกันการแพ้วัคซีนโดยเฉพาะ ก็แยกไปซื้ออีกสัญญาโดยไม่เกี่ยวข้องกับประกันเจอจ่ายจบตัวแรกที่ทำไว้

 • แผนที่ 1 จ่ายเบี้ย 399 บาท เจอโควิดจ่าย 50,000 บาท
 • แผนที่ 2 จ่ายเบี้ย 599 บาท เจอโควิดจ่าย 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม viriyah.co.th


เงื่อนไขของประกันโควิด-19 (Covid-19) เจอจ่ายจบ ทั่วไป ได้แก่

1. ผู้เอาประกันภัย 1 คน ซื้อประกันจากบริษัทเดียวกันได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น แต่จะซื้อกับกี่เจ้าก็ได้
2. หลังจากซื้อความคุ้มครองแล้ว มีระยะรอคอย 14 วัน หมายความว่าถ้าตรวจพบเชื้อโควิดนับตั้งแต่วันที่ทำประกันไป 14 วัน ทางบริษัทประกันภัยจะไม่จ่ายความคุ้มครองให้
3. ประกันเจอจ่ายจบ ของบางบริษัทมีเงื่อนไข ให้ความคุ้มครองค่ารักษาแพ้วัคซีน, การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และอื่นๆ เพิ่มเติม ต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนตัดสินใจจ่ายเบี้ย
4. สัญญาส่วนใหญ่เป็นปีต่อปี
5. หากครบ 1 ปีแล้วตัวแทนจะโทรศัพท์ หรือส่งข้อความอีเมลมาให้ต่ออายุประกันโควิดเจอจ่ายจบ บางเจ้าให้ส่วนลดลูกค้าเดิม

สรุปแล้ว ประกันภัยเจอจ่ายจบ ในปี 2564 ส่วนใหญ่เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาเมื่อพบการแพ้วัคซีนเพิ่มเติมด้วย เป็นจุดขายที่น่าสนใจของผู้ที่ต้องการความคุ้มครองทันสถานการณ์การระบาดของโรคนี้

อ่านเพิ่มเติม…