ย้ำแผนกระจายวัคซีนโควิด 2 ล้านโดสแรก 10 จังหวัด เฉียด 1 ล้านคน


ย้ำแผนกระจายวัคซีนโควิด 2 ล้านโดสแรก 10 จังหวัด เฉียด 1 ล้านคน

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
12 ก.พ. 2564 14:40 น.

บันทึก
SHARE

สาธารณสุข กางแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ระยะแรก ก.พ. – พ.ค. ตั้งเป้า 10 จังหวัดใน 2 ล้านโดสแรก ได้ฉีดเกือบ 1 ล้านคน ฉีดมากที่สุดใน จ.สมุทรสาคร

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงแผนการฉีดและกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ขณะนี้ได้จัดหาวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด Virus Vector ของแอสตราเซเนกา และชนิดเชื้อตายจากซิโนแวค ซึ่งที่กำลังจะเข้ามาก่อนเป็นลอตแรกคือ วัคซีนจากซิโนแวค จำนวน 2 แสนโดส และทยอยมาจนครบ 2 ล้านโดส ส่วนช่วงปลาย พ.ค. เป็นต้นไปตามแผนคือจะได้วัคซีนจากแอสตราเซเนกา

ข่าวแนะนำสำหรับเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 รวม 10 จังหวัด เดือน ก.พ. – พ.ค. 2564 จำนวน 2 ล้านโดส

1. สมุทรสาคร 820,000 โดส (410,000 คน)
2. กทม. 800,000 โดส (400,000 คน)
3. นนทบุรี 26,000 โดส (13,000 คน)
4. ปทุมธานี 26,000 โดส (13,000 คน)
5. สมุทรปราการ 28,000 โดส (14,000 คน)
6. ระยอง 18,000 โดส (9,000 คน)
7. ชลบุรี 28,000 โดส (14,000 คน)
8. จันทบุรี 16,000 โดส (8,000 คน)
9. ตราด 12,000 โดส (6,000 คน)
10. ตาก (อ.แม่สอด) 160,000 โดส 80,000 คน)
สำหรับระยะที่ 2 ตั้งแต่ 2 มิ.ย. – ธ.ค. 2564 จำนวน 61 ล้านโดส โดยอาจเพิ่มบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่บางแห่ง เพื่อฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเร็วขึ้นทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะให้บริการผ่านสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมของแพทย์และห้องฉุกเฉินไว้อย่างเพียงพอ ประมาณ 1,000 แห่ง พร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์หลังจากการได้รับวัคซีน และเนื่องจากการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่ บุคลากรทางการแพทย์ต้องผ่านการอบรม เรื่องการฉีดวัคซีน เตรียมระบบบริการ อุปกรณ์การแพทย์ ดูแลหลังการฉีดใกล้ชิด ประชาชนที่มารับบริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด สังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีนตามเวลาที่กำหนดเป็นเวลา 30 นาที และติดตามจนครบ 1 เดือน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบการให้วัคซีนโควิด-19 ที่เตรียมไว้มีความปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค.


อ่านเพิ่มเติม…