“ยุทธนา” นำทีม ธอส. ธนาคารบ้านของคนไทย สร้าง ซ่อม เพื่อผู้ด้อยโอกาส

"ยุทธนา" นำทีม ธอส. ธนาคารบ้านของคนไทย สร้าง ซ่อม เพื่อผู้ด้อยโอกาส

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
27 ต.ค. 2563 13:21 น.

บันทึก
SHARE


“ยุทธนา” นำทีม ธอส. ธนาคารบ้านของคนไทย จัดโครงการสร้าง ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับโอกาสด้านที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วย นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะ เดินทางไปส่งมอบบ้านจำนวน 3 หลัง และเครื่องอุปโภค-บริโภค ภายใต้โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายธเนศ พิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการสาขา รักษาการผู้จัดการเขตสระบุรี ให้การต้อนรับ


นายยุทธนา กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวในปี 2563 ธอส. ได้ทำการซ่อมและสร้างบ้านให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ไปแล้วจำนวน 250 หลัง ทั้งนี้หากนับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ธอส. ได้จัดสร้างและซ่อมบ้านให้กับประชาชนไปแล้วจำนวน 4,337 หลัง สำหรับผู้ได้รับมอบบ้านจำนวน 3 หลัง และเครื่องอุปโภค-บริโภคในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.นายสมบัติ วิทยา 2.นายไพบูลย์ เรืองปราชญ์ และ 3.นางบุญช่วย พิภพ


“การดำเนินโครงการดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจของ ธอส.เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และ ธอส.สัญญาว่าจะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายยุทธนา กล่าว.
อ่านเพิ่มเติม…