ยอดจองซื้อ “เงินติดล้อ” ล้น ได้เต็มที่คนละ 1 พันหุ้น มีบางส่วนอาจชวด


ยอดจองซื้อ "เงินติดล้อ" ล้น ได้เต็มที่คนละ 1 พันหุ้น มีบางส่วนอาจชวด

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

24 เม.ย. 2564 14:35 น.

บันทึก
SHARE

ยอดจองซื้อหุ้น IPO เงินติดล้อ แรงเกินคาด มียอดจองซื้อมากกว่า 46,500 รายการ นักลงทุนอาจได้เต็มที่คนละ 1 พันหุ้น และมีบางส่วนอาจไม่ได้รับการจัดสรร

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.64 อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า จำนวนรายการที่ผู้จองซื้อรายย่อยได้จอง และจ่ายเงินเข้ามานั้นมีเกินกว่า 46,500 รายการ

ข่าวแนะนำ

ดังนั้นตามวิธี small lot first เมื่อมียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยในครั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จะใช้วิธีสุ่มเลือก (Random) ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะได้เพียงรายละ 1,000 หุ้น เท่านั้น จนครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย และจะมีผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเลย

อย่างไรก็ตาม ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้น TIDLOR ได้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เม.ย. 64 (ตามเวลา วิธีการ และเงื่อนไขการจองซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด) และจะประกาศผลการจัดสรรและรายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์  SETTRADE ในวันที่ 28 เม.ย. 64

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับการคืนเงินภายในวันที่ 13 พ.ค. 64 สำหรับวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือภายในวันที่ 18 พ.ค. 64 สำหรับวิธีจ่ายเป็นเช็ค ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เงินติดล้อ จะใช้วิธี Small Lot First ในการจัดสรร แต่ยอดจองซื้อเกินกว่าที่กำหนดไว้ ระบบ SETTRADE จึงดำเนินการจัดสรรด้วยวิธีการสุ่มรายชื่อ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับจัดสรรรายละ 1,000 หุ้นเท่านั้น จนกว่าจะครบจำนวนหุ้นเบื้องต้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นจำนวนประมาณ 46.5 ล้านหุ้น

อ่านเพิ่มเติม…