ม.33 เรารักกัน โอนเงินเยียวยางวดสุดท้าย 1,000 บาท เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว


ม.33 เรารักกัน โอนเงินเยียวยางวดสุดท้าย 1,000 บาท เข้าแอปฯ "เป๋าตัง" แล้ว

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

12 เม.ย. 2564 15:00 น.

บันทึก
SHARE

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ได้รับเงินเยียวยางวดสุดท้าย 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว

โครงการ “ม.33 เรารักกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งแรก 1,000 บาท และจะทยอยโอนจนครบ 4,000 บาท ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564
  • ครั้งที่ 2 เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564
  • ครั้งที่ 3 เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564
  • ครั้งที่ 4 เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า วันนี้ (12 เม.ย.) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ได้รับวงเงิน 1,000 บาท เป็นงวดที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครบวงเงิน 4,000 บาทแล้ว โดยสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน”/ โครงการ “คนละครึ่ง” / โครงการ “เราชนะ” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564.

อ่านเพิ่มเติม…