มาแปลก “เมลาเนีย ทรัมป์” ตามรอยสามี ไม่ติดต่อ “จิล ไบเดน”